Analýza poptávkového řízení ve vybrané firmě

Title Alternative:Enquiry analysis in a nominated company
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of my thesis is to analyze and describe the quotation process. The thesis is also defining all the activities and tools involved in this process and used within the commercial and technical departments in the selected company of TRW Frýdlant. As a result of the above-mentioned process will be the price offer including the cost analysis, proposed selling price and the feasibility study. As an example to outline the complete procedure has been used a business case for the product of reman caliper from the customer Volvo Cars, Sweden. The price quotation is designed in the way to be completely or partially competitive. That means that in case there are more references or products involved, then at least some of them will draw customer´s attention so far and the customer will accept the price quotation.
Cílem této diplomové práce je analyzovat a popsat způsob zpracování nabídky pro zákazníka. V rámci zpracování se práce zabývá analýzou a popisem činností a nástrojů jež používá obchodní a technické oddělení firmy TRW Frýdlant. Výsledkem potom bude konečná cenová nabídka včetně předběžné kalkulace nákladů, navržené prodejní ceny a studie proveditelnosti. Celý postup je ilustrován na příkladu poptávky zákazníka Volvo Cars, Sweden týkající se produktu repasovaných třmenů. Sestava cenové nabídky je koncipována tak aby byla konkurenceschopná v celém anebo alespoň svém částečném rozsahu. To znamená, že pokud je součástí poptávky více referencí nebo produktů, jako je to v tomto případě, pak cenová nabídka alespoň některého z nich zaujme zákazníka natolik, že mu dá přednost před konkurencí.
Description
katedra: KPE; přílohy: 1 CD;
Subject(s)
quotation/enquiry process, customers´ requirements, calculation methods, cost analysyse, advanced product quality planning, remanufacturing process, poptávkové řízení, požadavky zákazníka, kalkulační metody, analýza nákladů, moderní plánování jakosti výrobku, proces renovace
Citation
ISSN
ISBN