Kvalita služeb v cestovním ruchu

Title Alternative:Quality of Tourism Services
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Hlavním tématem bakalářské práce je kvalita služeb v cestovním ruchu. První část práce je zaměřena na teoretická východiska řešené problematiky podle nastudované literatury, která se zabývá službami v cestovním ruchu a jejich kvalitou. Druhou část práce tvoří analýza, která byla zaměřena na vybrané cestovní kanceláře a obsahovala marketingový výzkum. Marketingový výzkum byl realizován v libereckých pobočkách cestovních kanceláří Alexandria, EXIM tours, Blue Style a FISCHER, a byl implementován pro zhodnocení kvality služeb v daných pobočkách cestovních kanceláří a jejich následnou komparaci. Dotazníkové šetření zhodnotilo jednotlivé faktory pro posouzení kvality služeb dle důležitosti z pohledu zákazníka, který využívá služeb cestovních kanceláří. V závěru práce je celkové vyhodnocení výsledků a následné doporučení a návrhy ke zlepšení služeb cestovních kanceláří.
The main topic of the thesis is quality of service in tourism. The first part is focused on theoretical solutions of the issues addressed based on researched literature dealing mainly with tourist services and their quality. The second part is an analysis of travel agencies which includes marketing research of travel agencies Alexandria, EXIM tours, Blue Style and FISCHER and a questionnaire. The aim of the research is the evaluation of quality of service in the above mentioned agencies and their comparison, while the questionnaire evaluates the importance of various elements from customer's point of view and also the priorities of the agencies. The end includes an overall evaluation and suggestions for the improvement of the discovered shortcomings to the agencies.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN