Analýza příčin pruhovitosti

Title Alternative:Analysis of causes of streakiness
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis describes of causes of streakiness auto textiles, producing from 100 % PES yarn in firm Fezko Strakonice a.s. Includes suggestions methods metering of some feature used material that would have be cause streakiness. Designed method were to be experimentally testeds. Gained record were to be reviewed by economic aspects.
Tato diplomová práce popisuje příčiny pruhovitosti autotextilií, vyráběných ze 100 % PES hedvábí ve firmě Fezko Strakonice a.s. Obsahuje návrhy metod měření některých vlastností použitého materiálu, které by mohly být příčinou pruhovitosti. Navržené metody byly experimentálně ověřeny. Získané výsledky byly zhodnoceny z ekonomického hlediska.
Description
katedra: KTT; rozsah: 70
Subject(s)
streakiness, air jet texturing, woven fabric, yarn, warp, pruhovitost, tvarování vzduchem, tkanina, nit, osnova
Citation
ISSN
ISBN