Oděvy pro čisté prostředí

Title Alternative:Clothes for clean environment
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Hlavní cíl mé bakalářské práce byl charakterizovat speciální čisté prostředí, kde nesmí být přítomný elekrostatický náboj, který přitahuje prášné částice, které pozde kontaminují čistý prostor. Ďalší požadavky pro materiál, který se používa pro pracovní oděvy do čistých výrobních prostorů podniků, které se zabývají výrobou mikroelektroniky. Rovnež taky rozdelení oděvů podle tříd čistoty, v kterých se používají. A v neposlední řade definovat významní vlastnosti pro oděvy do čistého prostředí a charakterizovat fyziológii těchto oděvů.
The main aim of my bachelor work was to characterize special clean areas, where ish´t allowed electrostatic clarge to be present attracts dust elements which contaminate clean areas. Next requirements for the material that is used for work clothes for clean manufacturing environment of the factories, which are dealing with manufacture ot microelectronics. As well to divide clothes by classes of cleanliness, which they are used in. And at last but not at least to define qualities important for clothes for clean environment and to charakterize physiology of these clothes.
Description
katedra: KOD;
Subject(s)
čisté prostředí, oděvy do čistého prostředí, čistý provoz, prodyšnost, pórovitost, pracovní oděvy, švy, antistatické vlákno, uhlíkové vlákno, mikroklíma, fyziologický komfort, permetest, alambeta, zakrytie tkaniny, clean areas, clothes for clean environment, hygienical environment, air-permeability, porosity, work clothing, suture, antistatic fibre, carbon fibre, microsclimate, fyziological comfort, permetest, alambeta, fabric cover
Citation
ISSN
ISBN