Studie možností aplikace senzorů v oděvech - snímání teploty, vlhkosti, tělesných funkcí osoby

Title Alternative:Study of potential applications of sensors in clothing - temperature, humidity and person functions sensoring
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-27
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato práce se zabývá studiem nositelné elektroniky, resp. elektronických textilií, jejich vývojem, způsobem tvorby a oblastmi jejich využití. Součástí práce je experiment, který obsahuje návrh a vytvoření fyzického vzorku dané technologie, konkrétně klávesnice. Klávesnice, která pracuje na principu spínače, je na dvou druzích nosné textilie vytvořena metodou sítotisku. K tisku byla použita stříbrem plněná vodivá pasta. Součástí experimentu je ověření funkčnosti - jsou měřeny elektrické vlastnosti dané klávesnice, konkrétně elektrický odpor. Stabilita vlastností se ověřuje vystavením vzorku rozdílným teplotám a různým hodnotám relativní vlhkosti v klimatické komoře. Mechanická odolnost je hodnocena na základě tahových a ohybových zkoušek. Výsledné hodnoty jsou dále zpracovány.
The focus of this work is research of wearable computing, particularly of electronic textiles, their development, the ways of creation and domain of application. The experimentation that includes project and creation of test sample of this technology, specifically keyboard, is part of this work. The keyboard, working on the switch principle, is screen printed onto two different types of textile using conductive ink with silver filler. The functionality of the keyboard - the electrical properties, particularly electric resistance, is verified. Stability of properties is verified in climatic box by exposuring the test samples to different temperature and relative humidity. Mechanic resistance is evaluated on base of tensile and bend tests. Results are consecutively compiled.
Description
katedra: KOD; přílohy: 2 CD; rozsah: 102 s., 11s. příloh
Subject(s)
elektrický odpor, integrace, inteligentní textilie, klávesnice, nositelná elektronika, senzor, vodivá cesta, electric resistance, integration, smart textile, keyboard, wearable computing, sensor, transmission line, conductive line
Citation
ISSN
ISBN