Studie možností aplikace senzorů v oděvech - snímání teploty, vlhkosti, tělesných funkcí osoby

Title Alternative:Study of potential applications of sensors in clothing - temperature, humidity and person functions sensoring
dc.contributor.advisorKůs, Zdeněk
dc.contributor.authorHetzerová, Miroslava
dc.date2006
dc.date.accessioned2013-12-27
dc.date.available2013-12-27
dc.date.committed2006-05-15
dc.date.defense2006-06-14
dc.date.issued2013-12-27
dc.date.submitted2005-11-22
dc.degree.levelmgr
dc.descriptionkatedra: KOD; přílohy: 2 CD; rozsah: 102 s., 11s. přílohcs
dc.description.abstractTato práce se zabývá studiem nositelné elektroniky, resp. elektronických textilií, jejich vývojem, způsobem tvorby a oblastmi jejich využití. Součástí práce je experiment, který obsahuje návrh a vytvoření fyzického vzorku dané technologie, konkrétně klávesnice. Klávesnice, která pracuje na principu spínače, je na dvou druzích nosné textilie vytvořena metodou sítotisku. K tisku byla použita stříbrem plněná vodivá pasta. Součástí experimentu je ověření funkčnosti - jsou měřeny elektrické vlastnosti dané klávesnice, konkrétně elektrický odpor. Stabilita vlastností se ověřuje vystavením vzorku rozdílným teplotám a různým hodnotám relativní vlhkosti v klimatické komoře. Mechanická odolnost je hodnocena na základě tahových a ohybových zkoušek. Výsledné hodnoty jsou dále zpracovány.cs
dc.description.abstractThe focus of this work is research of wearable computing, particularly of electronic textiles, their development, the ways of creation and domain of application. The experimentation that includes project and creation of test sample of this technology, specifically keyboard, is part of this work. The keyboard, working on the switch principle, is screen printed onto two different types of textile using conductive ink with silver filler. The functionality of the keyboard - the electrical properties, particularly electric resistance, is verified. Stability of properties is verified in climatic box by exposuring the test samples to different temperature and relative humidity. Mechanic resistance is evaluated on base of tensile and bend tests. Results are consecutively compiled.en
dc.formattext
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/3057
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.subjectelektrický odporcs
dc.subjectintegracecs
dc.subjectinteligentní textiliecs
dc.subjectklávesnicecs
dc.subjectnositelná elektronikacs
dc.subjectsenzorcs
dc.subjectvodivá cestacs
dc.subjectelectric resistanceen
dc.subjectintegrationen
dc.subjectsmart textileen
dc.subjectkeyboarden
dc.subjectwearable computingen
dc.subjectsensoren
dc.subjecttransmission lineen
dc.subjectconductive lineen
dc.subject.verbiskeyboarden
dc.titleStudie možností aplikace senzorů v oděvech - snímání teploty, vlhkosti, tělesných funkcí osobycs
dc.title.alternativeStudy of potential applications of sensors in clothing - temperature, humidity and person functions sensoringen
dc.typeThesis
local.departmentKODcs
local.facultyFakulta textilnícs
local.identifier.stag12176
local.identifier.verbis289619
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:19:11cs
local.verbis.studijniprogramKOD OTEcs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
mgr_12176.pdf
Size:
8.55 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
kvalifikační práce