Znalosti a jejich role ve výrobních systémech

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor
dc.contributor.author Heligar Svobodová, Lucie
dc.contributor.other Manlig František, doc. Dr. Ing. Skolitel : 55383
dc.contributor.other Kamenický Jan, Ing. Ph.D. Konzultant : 57742
dc.contributor.other Pokorná Marie, Bc. Konzultant2 : 64516
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2018-09-12T17:42:58Z
dc.date.available 2018-09-12T17:42:58Z
dc.date.submitted 2013-10-1
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/26618
dc.description.abstract Bez znalostních pracovníků není možno rozvíjet a inovovat procesy, bez inovativních spolehlivých procesů není možno uspokojovat zákazníky a bez spokojených zákazníků není možno dosahovat obratu a zisku.Nároky na znalosti a dovednosti dnes rostou exponenciálně. Výrobní společnosti rozvíjejí své znalosti a know-how, nicméně mnoho znalostí se také ztrácí díky fluktuaci zaměstnanců. Udržení znalostí se tak stává klíčové pro zachování konkurenceschopnosti firmy a její další rozvoj. A to na všech úrovních podniku. Udržením znalostí a know-how ve výrobní společnosti se proto nezabývají pouze personalisté. Tato oblast je natolik důležitá, že se stává standardní náplní řídících pracovníků na všech úrovních organizace a jejich každodenní péče o zaměstnance. Zapracování nových pracovníků je nyní zejména hlavní činností jejich nadřízených pracovníků tedy například mistrů ve výrobě, nikoliv pouze personalistů. Práce svým zaměřením směruje do popisované oblasti a zabývá se úlohou znalostí ve výrobních systémech. Orientuje se zejména na malé a střední firmy (SME Small and Medium Enterprices). Jejím cílem je nabídnout řídícím, technicky orientovaným pracovníkům na úrovni dílny či středního managementu způsob, jak udržet znalosti ve výrobní firmě. Konkrétně to znamená, že práce navrhuje metodiky pro jednoduchý popis a analýzu současného stavu péče o znalosti ve firmách i pro stanovení silných a slabých stránek firmy v této oblasti, definuje závislost mezi soft skills (tzv. měkkými dovednostmi) a hard skills (tzv. tvrdými dovednostmi) a tím naznačuje a usnadňuje cestu k nalezení standardních opatření, které jsou zásadní pro další firemní rozvoj. Tato disertační práce dále rozvíjí model porovnávající indikátory Soft čili tzv. měkké dovednosti a indikátory hard tzv. tvrdé dovednosti. Práce obsahuje i zkušenosti z testování ve třech výrobních firmách. cs
dc.description.abstract Analysis of the current situation, determine the strengths and weaknesses of the company is essential for further development. Maintaining the knowledge and know-how in manufacturing companies is a kind of standard or wedge for further development concept.The importance of knowledge is already indisputable. Education is given as a competitive advantage. Skills / knowledge and their application is verified already by applying for a job. Each company has its own internal criteria and requirements for employee. Of course there are the admission criteria for various work positions. Different skills are required from the developer, manufacturing engineer than from the trader. E.g. positions such as production operators are evaluated mainly by their skill and ability to adapt in the production team. In short, we live in a knowledge society. However compared to the recent past is no longer enough just know (e.g. principles of a method). It needs to know the possibilities of use and be able to actively and meaningfully use. I.e. not only HOW, but also know WHY. Innovation and increasing the competitiveness is not just about methods, but it is also about a system, let's say about the mindset. Even more important is acquired knowledge not only to maintain but to develop them. But it is not just about knowledge. No less important is also the WISH. Increasing positive inner motivation is thus another important element of the management and personnel work towards a knowledge-based employees.The topic of this work is to find a way to keep knowledge in the production company and further development of the company. That means finding a suitable methodology for describing the current situation in the company, started up the dependencies between soft skills and hard skills and other strategic development in manufacturing companies. en
dc.format text
dc.format.extent Ilustrace, Schémata, Grafy, Tabulky , Schémata, Grafy
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/545 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/545 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Znalosti cs
dc.subject udržení znalostí cs
dc.subject soft skills cs
dc.subject hard skills cs
dc.subject know-how cs
dc.subject udržení know-how cs
dc.subject fluktuace cs
dc.subject motivace cs
dc.subject shopfloor management cs
dc.subject Knowledge en
dc.subject knowledge maintenance en
dc.subject soft skills en
dc.subject hard skills en
dc.subject know-how en
dc.subject know-how maintenance en
dc.subject fluctuation en
dc.subject motivation en
dc.subject shopfloor management en
dc.title Znalosti a jejich role ve výrobních systémech cs
dc.title Knowledge and its role in the production systems en
dc.type Thesis
dc.type disertační práce cs
dc.date.updated 2018-7-3
dc.degree.level Ph.D.
dc.date.defense 2018-2-15
dc.date.committed 2017-8-31
local.faculty Fakulta strojní cs
local.department.abbreviation KSA
dc.identifier.signature U 984 S
local.identifier.stag 36098
local.degree.programme Strojní inženýrství
local.degree.discipline VSP4
local.faculty.abbreviation FS
local.degree.programmeabbreviation P2301
local.note.administrators TrykarovaA
local.identifier.author S12000705


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account