Domestikace marockého kaftanu na českém trhu

Title Alternative:Domestikace marockého kaftanu na českém trhu
Abstract
Tato práce se zabývá možností vstupu nového oděvního výrobku typu marocký kaftan na český trh. Cílem je zjistit, zda by u českých spotřebitelů byl zájem o prodejnu či půjčovnu tohoto nového typu oděvu a navrhnout možnost uplatnění na českém trhu.
This thesis deals with possibility of launching a new type of clothing product - the moroccan caftan - on the Czech market. The main goal is to research whether consumers would be interested in buying or renting such a dress and to suggest the usage possibilities on the Czech market.
Description
Subject(s)
Marocký kaftan, marketingový průzkum, strategie vstupu výrobku na trh, marketingový mix, Moroccan caftan, marketing research, new product launch strategy, marketing mix
Citation
ISSN
ISBN