Antimon v nehořlavé úpravě textilií

Abstract
Tato práce se zabývá sledováním změny koncentrace antimonu po expozici plamenem. Testovala jsem bavlněnou a směsovou tkaninu, na které byla aplikovaná nehořlavá úprava. Pro experiment jsem použila textilií nehořlavě upravenou pomocí prostředku Myflam, ve kterém je antimon obsažen. Pomocí spektroskopických metod jsem sledovala změnu prvkového složení textilního materiálu po expozici plamenem. Pro analýzu jsem zvolila spektrometrii laserem buzeného plazmatu (LIBS). Je to druh atomové emisní spektroskoskopie, která nám umožňuje mapování koncentrace antimonu v ploše textilie. Nehořlavě upravená tkanina byla následně proměřená metodou rentgen-fluorescenční spektrometrie (XRF).
This work study a change of concentration of antimony after exposure of flame. I have tested cotton and blended fabrics on which were applied fireproof modification.I used a fireproof modified textile by a Myflam, in which is antimony, for experiment. I studied a change of elemental composition in the textile material after exposure of flame by spectroscopic methods. I chose the laser inducted breakdown spectroscopy (LIBS) for analysis. It is a kind of atomic emission spectroscopy, which allowed us mapping of concentration of antimony in the surface of textile. Fireproof modified fabric was subsequently measured by X-ray fluorescence (XRF).
Description
Subject(s)
Nehořlavá úprava, bavlněná tkanina, směsová tkanina, Myflam, antimon, LIBS, Fireproof, cotton fabric, blended fabric, Myflam, Antimony, LIBS
Citation
ISSN
ISBN