Antimon v nehořlavé úpravě textilií

dc.contributor
dc.contributor.advisorPrůšová Mária, Ing.
dc.contributor.authorMedková, Kateřina
dc.contributor.otherSkolitel : 54839 Skrbek Jan, doc. Ing. Dr.
dc.contributor.otherKonzultant : 55161 Wiener Jakub, prof. Ing. Ph.D.
dc.contributor.otherKonzultant2 : 64632 Tyunina Lyudmila, doc. Dr.
dc.date2015
dc.date.accessioned2018-05-03
dc.date.available2018-05-03
dc.date.committed2015-05-14
dc.date.defense2015-06-10
dc.date.submitted2014-10-15
dc.date.updated24.6.2016 17:13
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractTato práce se zabývá sledováním změny koncentrace antimonu po expozici plamenem. Testovala jsem bavlněnou a směsovou tkaninu, na které byla aplikovaná nehořlavá úprava. Pro experiment jsem použila textilií nehořlavě upravenou pomocí prostředku Myflam, ve kterém je antimon obsažen. Pomocí spektroskopických metod jsem sledovala změnu prvkového složení textilního materiálu po expozici plamenem. Pro analýzu jsem zvolila spektrometrii laserem buzeného plazmatu (LIBS). Je to druh atomové emisní spektroskoskopie, která nám umožňuje mapování koncentrace antimonu v ploše textilie. Nehořlavě upravená tkanina byla následně proměřená metodou rentgen-fluorescenční spektrometrie (XRF).cs
dc.description.abstractThis work study a change of concentration of antimony after exposure of flame. I have tested cotton and blended fabrics on which were applied fireproof modification.I used a fireproof modified textile by a Myflam, in which is antimony, for experiment. I studied a change of elemental composition in the textile material after exposure of flame by spectroscopic methods. I chose the laser inducted breakdown spectroscopy (LIBS) for analysis. It is a kind of atomic emission spectroscopy, which allowed us mapping of concentration of antimony in the surface of textile. Fireproof modified fabric was subsequently measured by X-ray fluorescence (XRF).en
dc.description.mark
dc.format70 s (62 006 znaků)
dc.format.extentIlustrace ROM - fotografie měřícího zařízení - text bakalářské práce - zdrojové kódy programu , Tabulky 1 ROM
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/24686
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedon1) Blažej, A. a kol.: Špeciálne chemické úpravy textílií, Alfa, Bratislava 1986 2) Pasquini, C., Cortez, J., Silva, L., Gonzaga, F.B.: Laser Induced Breakdown Spectroscopy, Review, Instituto de Química, Universidade Estadual de Campinas, CP 6154 13084-971, 2007
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectNehořlavá úpravacs
dc.subjectbavlněná tkaninacs
dc.subjectsměsová tkaninacs
dc.subjectMyflamcs
dc.subjectantimoncs
dc.subjectLIBScs
dc.subjectFireproofen
dc.subjectcotton fabricen
dc.subjectblended fabricen
dc.subjectMyflamen
dc.subjectAntimonyen
dc.subjectLIBSen
dc.subject.verbisvlastnosti materiálůcs
dc.titleAntimon v nehořlavé úpravě textiliícs
dc.titleAntimony in fireproof fabricen
dc.title.alternativecs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.disciplineTMZ
local.degree.programmeTextil
local.degree.programmeabbreviationB3107
local.department.abbreviationKMI
local.facultyFakulta textilnícs
local.faculty.abbreviationFT
local.identifier.stag27963
local.identifier.verbis484732
local.note.administratorsautomat
local.verbis.aktualizace2019-10-05 05:58:27cs
local.verbis.studijniprogramKMI Textil/Textilní materiály a zkušebnictvícs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BakalarskapraceKaterinaMedkova_.pdf
Size:
2 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Medkova.jpg
Size:
173.46 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obhajoba_Medkova.jpg
Size:
153.74 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP