2010/1 - Natural Sciences and Technology

Permanent URI for this collection

ACC Journal, ročník XVI 2010/1

Recenzovali:
Prof. PhDr. Marie Maroušková, Csc. – Univerzita J. E. Purkyně v Ústní nad Labem
PhDr. Ing. Helena Jáčová, PhD. – Technická univerzita v Liberci

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 7
 • Item
  Electrospun starch-polymer scaffolds for tissue engineering: a brief review
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2010) Nugroho, Robertus WN; Lukáš, David
  Různé biopolymery, například takové, které obsahují škrob nebo acetylovaný škrob, jsou slibnými materiály pro tkáňové inženýrství. Elektrostatické zvlákňování je jedinečnou technologií pro výrobu trojrozměrných biopolymerních tkáňových nosičů. Tkáňové nosiče obsahující směs polymeru a modifikovaného škrobu podporují buněčnou aktivitu, která je důležitá pro aplikaci v regenerativní medicíně.
 • Item
  Mechanical properties measurement and comparison of polyurethane foam substitute
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2010) Petrů, Michal; Novák, Ondřej
  V současné době je kladen velký důraz na zvyšování a optimalizaci komfortu sezení (automobilové sedačky, bytové sedačky, nemocniční matrace, …). S komfortem ale souvisí také bezpečnost, kvalita, prodyšnost a v neposlední řadě odpovídající ergonomické parametry mechanických vlastností komfortního materiálu. Polyuretanové pěny (PU) jsou nejvíce používaným materiálem pro komfortní vrstvu. Spolu s potahovou látkou tvoří kompletní komfortní vrstvu. S rychlým úbytkem ropy a zvyšující se cenou PU pěny souvisí velká snaha odborníků nalézt nové řešení v náhradě PU pěny pomocí jiných, nejlépe recyklovatelných materiálů. Experimentálním kvazi statickým měřením při stlačování indentoru do vzorku PU pěny a stejného vzorku textilního materiálu získáváme porovnávací výsledky. Experimentální data jsou podkladem pro virtuální simulace v MKP. Kritériem je především vyhodnocování kontaktních tlaků mezi zkušebním indentorem a zkušebním vzorkem.
 • Item
  Approaches to process standardization procedures
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2010) Maiwald, Falk; Reicks, Thomas
  Tato práce popisuje možný postup v procesu normalizace na příkladě jednoho projektu. Nejprve se v předběžné studii identifikují a vyberou procesy s potenciálem pro normalizaci. V další fázi, tzv. koncepční části, následuje modelování procesních standardů. Úvahy o vzorových situacích týkajících se určení procesních standardů umožňují tři přístupy s přihlédnutím k Process Mass Customization. Rozdíly existují v procesu normalizace s více úrovněmi, v rozhraní a ve vytváření standardních variant. Na závěr budou projednány realizace a ověřování těchto standardů. Změny požadavků ze strany zákazníka a vylepšování procesů mají za následek, že se u procesu standardizace nejedná o jednorázový projekt, nýbrž o nepřetržitou činnost.
 • Item
  Analysis and optimisation of the needle transfer mechanism
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2010) Beran, Jaroslav; Pejchar, Karel; Komárek, Jiří
  Článek pojednává o analýze a optimalizaci mechanismu předávání jehly pomocí softwaru Pro/Engineer Wildfire 4 s cílem snížit hluk při vysokých otáčkách stroje. Je provedena optimalizace vybraných parametrů mechanismu s cílem zamezit kmitání členu, který řídí okamžik uvolnění jehly při jejím předání z jedné jehelní tyče na druhou. Následně je provedena citlivostní analýza vlivu konstrukčních parametrů mechanismu na rychlost dopadu řídícího členu na rám stroje. Na základě výsledků analýzy a optimalizace jsou navrženy konstrukční úpravy mechanismu předání jehly a následně experimentálně ověřeny měřením akustického tlaku na funkčním modelu.
 • Item
  Dynamics of the frame of small-diameter knitting machine
  (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2010) Skřivánek, Josef; Bílek, Martin
  Příspěvek se zabývá problematikou rámu maloprůměrových pletacích strojů. Rám pletacího stroje prochází v současné době konstrukčními změnami směřující k minimalizaci výrobních nákladů. Tento trend přináší snížení jeho tuhosti konstrukce. Jedna z nejvýznamnějších částí rámu s ohledem na jeho dynamické chování jsou silentbloky, sloužící jako vibroizolační prvek mezi základní deskou a rámem stroje. V příspěvku jsou zjišťovány viskoelastické vlastnosti tří typů silentbloků, požívaných na pletacích strojích