2010/1 - Natural Sciences and Technology

DSpace Repository

2010/1 - Natural Sciences and Technology

 

ACC Journal, ročník XVI 2010/1

Recenzovali:
Prof. PhDr. Marie Maroušková, Csc. – Univerzita J. E. Purkyně v Ústní nad Labem
PhDr. Ing. Helena Jáčová, PhD. – Technická univerzita v Liberci

Recent Submissions

 • Nugroho, Robertus WN; Lukáš, David (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2010)
  Různé biopolymery, například takové, které obsahují škrob nebo acetylovaný škrob, jsou slibnými materiály pro tkáňové inženýrství. Elektrostatické zvlákňování je jedinečnou technologií pro výrobu trojrozměrných biopolymerních ...
 • Beran, Jaroslav; Pejchar, Karel; Komárek, Jiří (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2010)
  Článek pojednává o analýze a optimalizaci mechanismu předávání jehly pomocí softwaru Pro/Engineer Wildfire 4 s cílem snížit hluk při vysokých otáčkách stroje. Je provedena optimalizace vybraných parametrů mechanismu s cílem ...
 • Maiwald, Falk; Reicks, Thomas (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2010)
  Tato práce popisuje možný postup v procesu normalizace na příkladě jednoho projektu. Nejprve se v předběžné studii identifikují a vyberou procesy s potenciálem pro normalizaci. V další fázi, tzv. koncepční části, následuje ...
 • Pawłowski, Maciej; Pawłowski, Radosław (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2010)
  V této práci je předložena analýza toku informací ve firmě. Analýza byla provedena na příkladu středně velkého výrobního podniku. Autoři definují klasickou a moderní definici logistiky. Dále jsou zde diskutovány problémy ...
 • Moravec, Jaromír (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2010)
  Svařování je specifický děj, probíhající ve velmi krátkém časovém intervalu, s malou natavenou oblastí a s nelineárními závislostmi. Proto je popis tohoto děje velmi obtížný. Při výpočtech teplotních polí vycházíme z ...
 • Petrů, Michal; Novák, Ondřej (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2010)
  V současné době je kladen velký důraz na zvyšování a optimalizaci komfortu sezení (automobilové sedačky, bytové sedačky, nemocniční matrace, …). S komfortem ale souvisí také bezpečnost, kvalita, prodyšnost a v neposlední ...
 • Skřivánek, Josef; Bílek, Martin (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2010)
  Příspěvek se zabývá problematikou rámu maloprůměrových pletacích strojů. Rám pletacího stroje prochází v současné době konstrukčními změnami směřující k minimalizaci výrobních nákladů. Tento trend přináší snížení jeho ...