Approaches to process standardization procedures

Title Alternative:Możliwe sposoby postępowania w procesie normalizacji
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
Tato práce popisuje možný postup v procesu normalizace na příkladě jednoho projektu. Nejprve se v předběžné studii identifikují a vyberou procesy s potenciálem pro normalizaci. V další fázi, tzv. koncepční části, následuje modelování procesních standardů. Úvahy o vzorových situacích týkajících se určení procesních standardů umožňují tři přístupy s přihlédnutím k Process Mass Customization. Rozdíly existují v procesu normalizace s více úrovněmi, v rozhraní a ve vytváření standardních variant. Na závěr budou projednány realizace a ověřování těchto standardů. Změny požadavků ze strany zákazníka a vylepšování procesů mají za následek, že se u procesu standardizace nejedná o jednorázový projekt, nýbrž o nepřetržitou činnost.
This paper describes possible approaches to process standardization procedures using the example of a project. Starting with the identification and selection of processes with standardization potential in the preliminary study, the modelling of process standards is carried out in the next step - the concept phase. Reflections on typical situations in the definition of process standards, taking into account the process of mass customization, show three approaches. Differences arise in the standardization of several process levels, of process interfaces and of the creation of standard variants. Finally, the article addresses the implementation and controlling of the process standards. Changes in customer requirements and process innovations mean that process standardization is not a onetime project, rather an ongoing activity.
Der vorliegende Beitrag beschreibt eine mögliche Vorgehensweise zur Prozessstandardisierung am Beispiel eines Projektes. Angefangen mit der Identifikation und Selektion von Prozessen mit Standardisierungspotenzial in der Vorstudie, erfolgt die Modellierung der Prozessstandards im nächsten Schritt – der Konzeptphase. Unter Berücksichtigung der Process Mass Customization zeigen Überlegungen zu typischen Situationen bei der Festlegung von Prozessstandards drei Ansätze. Unterschiede bestehen in der Standardisierung über mehrere Prozessebenen, von Prozessschnittstellen und der Bildung von Standardvarianten. Abschließend wird auf die Umsetzung und das Controlling der Standards eingegangen. Geänderte Kundenanforderungen und Prozessinnovationen führen dazu, dass es sich bei der Prozessstandardisierung nicht um einmaliges Projekt, sondern eine fortlaufende Aktivität handelt.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN