Fakulta umění a architektury

DSpace Repository

Fakulta umění a architektury

 

Recent Submissions

 • Kocurišinová, Martina
  Zadanie reaguje na súčasný nárast duševných ochorení spôsobených uponáhľanou a v mnohých aspektoch pre spoločnosť veľmi stresujúcou dobu. Cieľom práce je vytvorenie vhodného prostredia pre ľudí s duševne ľahšími ...
 • Šimralová, Anna
  Diplomová práce je intervencí do zdevastovaného kostela Panny Marie v Příbenicích. Zabývá se principem zrcadlení. Práce otáčí vztahy, které v daném místě existují. Jde o ponoření do prostoru konkrétního místa. Vytváří se ...
 • Vu Thu, Ha
  Návrh nové budovy Základní umělecké školy v Pardubicích v části města Polabiny. Součástí projektu je návrh budovy na zadané parcele, která bude sloužit pro obory výtvarné, hudební, literárně-dramatickéa taneční. Kromě ...
 • Skalická, Alžběta
  Tato diplomová práce se soustředí na prezentaci autorských textů ve veřejném prostoru. Hledá umělecké instituce, které tuto možnost přináší, ale také se zabývá dalšími umělci, kteří se v této oblasti pohybují. Mimo to ...
 • Dejmek, Matouš
  Cílem je najít vhodné místo a řešení nové městské knihovny v Táboře. Potřeba vychází z nedostačující velikosti stávající budovy. Součástí práce je návrh nejbližšího okolí s vazbou na knihovnu.
 • V mysli 
  Smrčková, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá niterním světem mladého člověka trpícím strachem ze sociálních situací. Pod tyto sociální situace spadá seznamování, prezentování, projevování názoru před větší skupinou lidí, navštěvování přátel, ...
 • Mašková, Jana
  Bakalářská práce zkoumá spojení mezi audiovizuálním vztahem hudebního nástroje a světelného zobrazení vydávaných tónů. V práci analyzuji spojení vnímání světla a tónů. U toho mi byl inspirací neurologický fenomén synestezie, ...
 • Kášová, Markéta
  Prioritní téma bakalářské práce je psychické onemocnění s názvem deprese. Práce se zabývá obrovskou bolestí, trýznía neštěstím, od kterého takřka nic nepomáhá. Jde o nemoc tak podivně bolestivou a nepochopitelnou, že jde ...
 • Gránová, Marie
  Bakalářská práce se zaměřuje na vizuální zobrazení pomíjivosti nitra a ztrátu komunikace, která je inspirována problematikou Alzheimerovy choroby. Snaží se vyjádřit pocit prázdného objektu, který ztratil svou podstatu, ale ...
 • Sedláčková, Karolína
  Tématem bakalářské práce je krajina Šumavy a vypořádávání se s její minulostí i současností (a vůbec její psyché) prostřednictvím souboru drobných intervencí roztroušených napříč celým jejím územím. Jednotlivé intervence ...
 • Rýdlová, Michaela
  Tématem bakalářské práce je hledání nových forem komunikace Oblastní galerie v Liberci s veřejností. Cílem je odstranit bariéry a posílit benefity, které mohou lidé v souvislosti s návštěvou kulturní instituce vnímat. Téma ...
 • Nyč, Jan
  Cílem bakalářské práce je nabídnout meditativní prostředí, která jsou inspirována spirituálními zážitky lidí, kteří užili psychotropní látku. Tyto předobrazy prostorů se nacházejí na pomyslném třetím místě, někde mimo nás. ...
 • Krejčí, Martin
  Bakalářská práce zkoumá specifické prostorové situace v městské krajině města Liberce. Cílem bakalářské práce je formou uměleckých intervencí upozornit na konkrétní místa, která vznikla historickým vývojem města a můžeme ...
 • Hoffman, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je prostorová vizuální instalace, která prozkoumává vztah mezi člověkem a prostorem. Přesněji vztah jejich vzájemné existence a přítomnosti mezi nimi. Jádrem instalace je krychle. Na všechny pohledové ...
 • Čermáková, Kateřina
  Tématem bakalářské práce je dvojí pojetí času. Čas, jako fyzikální veličina, je pro nás téměř jeho hmatatelné zobrazení. Oproti tomu ale víme, že čas nám v různých situacích neplyne vždy stejně rychle, jak nám zobrazuje ...
 • Zeman, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá návrhem nové budovy základní školy v Praze v Holešovicích. Jde o novou školní budovu pro Prahu 7 po více než sto letech. V blízké budoucnosti projdou Holešovice výraznými změnami. Novostavba školy ...
 • Zahradníková, Pavla
  Nic není věčné... Každý život nevyhnutelně dospěje ke svému konci. Na začátku je mnoho radosti, ale konec vždy provází zármutek a prázdnota. Truchlení vyžaduje čas a prostor a cesta ke smíření bývá dlouhá. Život zvířete ...
 • Šocová, Barbora
  Cílem práce bylo vypracovat architektonickou studii pro budovu hasičského záchranného sboru ve Varnsdorfu. Budova je určena pro tři skupiny - jednotku krajské požární ochrany, jednotku dobrovolných hasičů a děti provozující ...
 • Myslíková, Sarah
  Cílem návrhu Nové základní školy v Komořanech na Praze 12 je vytvořit prostor, který bude sloužit 600 žákům prvního a druhého stupně. Kromě 18 kmenových tříd a dalších odborných učeben záměr počítá s venkovním sportovištěm, ...
 • Kyzlinková, Hana
  Řešeným objektem je budova základní umělecké školy v Pardubicích vycházející z připravované architektonické soutěže. Kromě ZUŠ plní budova i důležitou kulturní funkci, nabízí víceúčelový sál, určený pro koncerty a představení. ...

View more