Fakulta umění a architektury

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 3283
 • Item
  Smuteční síň Roudnice nad Labem
  Schejbal, Petr; Hendrych Jan, doc. Ing. arch. akad. arch : 54703
  Práce se zabývá územím navazující na městský hřbitov Roudnicenad Labem a na Nový židovský hřbitov.Snaží se využít potenciál místa a navázat na stávající okolí hřbitovůa doplnit tak scházející pomyslný blok mezi nimi. Návrh obsahujeanalýzu místa s výhledy na přírodní dominanty a architektonickéřešení nově navržené stavby smuteční síně a jejího provozu. Záměrem je také návrh parkových zahrad, které napomáhají propojitokolí a návaznost na stávající hřbitovy.
 • Item
  MARINA
  Salincak, Eda; Buček Jiří, doc. Ing. arch. : 54711
  The main idea of the thesis is to devise a theoretical urban planning and architectural design in order to redesign the existing public quay area and provide an accommodation unit.The site area is located in Ústí nad Labem which is in northwestern the Czech Republic. There are three different important national monuments around the project area.Masaryk's Lock, a national technical monument - the largest waterworks on the Labe River and an important fully preserved technical monument. Vrkoč, a national natural monument - one of the largest rock formations with bare and perfectly visible basaltic joints. Střekov Fortress, a national historic landmark - a well-preserved fortress ruin located on a rock about 100 m above the Labe River. In addition, the site area has a magnificent view of its immediate organic surroundings such as a large green area and a river where transportation and freight transfer between countries are used a lot.The aim of the project is to design a presentable structure that will suitably complement the aforementioned 3 important landmarks and, in this respect, complete the southern silhouette of the city an up-to-date Marina design is expected -harbor with moorings for pleasure craft and small boats ensuring regular water transport on the Labe River, including facilities for the vessels' passengers. Project programs include accommodation facilities for passengers of pleasure craft or cyclists riding along the international Labe - Elbe River cycling trail, a waiting room for passengers of pleasure boats including amenities, a restaurant with an open-air terrace, a fuel filling station for small vessels, information center, jetty/boarding bridges for pleasure boats and cruisers, parking lots for cars and buses, the bus stop of public transport system, landscape/garden architecture including areas for leisure-time activities in an unused part of the railway siding as a tourist attraction.The main motto of the project is nature creates man complete. In this motto, human beings complete nature with their touches; It is emphasized that nature is creative, special, and unique. The approach with a similar sensitivity to the project area has developed as follows: Nature is so special that no matter what humankind does, humankind harms nature somehow. Considering the project area as a part of nature, by tearing (damaging) nature, it was kindly wished to show the construction of human beings under this piece of nature, and this defined space was pointed out.All the required programs are placed in this space. The main building is shaped by the defined space after tearing nature. The defined space under nature kindly created the main building shape. The main building is on the riverside and is positioned to provide a visual relationship between the Střekov castle and Vrkoč. The project area outside the building is considered a piece of nature. The area to the south of the project area has been strengthened with the green from Vrkoč, and integrity has been desired. By taking the water coming from the river to the project area, it was ensured that nature mingled with each other and human beings felt nature more.
 • Item
  Liminální prostory TUL / Na pomezí
  Nugymanova, Amina; Prokeš Jaroslav, MgA. Ph.D. : 57171
  Tématem bakalářské práce je liminální prostor. Jedná se o hraniční místo, které obvykle slouží k přechodu z bodu A do bodu B. Jednoduché obyčejné chodby, prázdné parkoviště, výtahy, schody atd. To, čim procházíme a co používáme každý den, ale nevěnujeme tomu pozornost. Cílem práce je studium tohoto jevu v rámci univerzitních interiérů. Věnovat pozornost těmto liminálním místům prostřednictvím vnímání osobních zkušeností, emocí a pocitů zaznamenaným fotografíí a prací s virtuální realitou.
 • Item
  Úzko
  Borsík, Vojtěch; Prokeš Jaroslav, MgA. Ph.D. : 57171
  Tématem bakalářské práce je úzko. Cílem je poukázat na propojení fyzického a psychického vnímání těla v prostoru a ukázat divákovi specifické možnosti zúženého místa. Formou instalace poukázat na to, jak úzký prostor využít a jak rozdílně se v něm lze chovat. Instalace má diváka vytrhnout z běžných prostorových vztahů. Částečně se bakalářská práce zabývá i duševní úzkostí. Pokládá otázky, kde se jak chováme a zda nám zúžený prostor přináší pozitivní pocity či nás tísní.
 • Item
  Nezapomeňte na květiny
  Bílková, Aneta; Prokeš Jaroslav, MgA. Ph.D. : 57171
  Bakalářská práce reflektuje vztah rostlina-člověk a jejich vzájemnou péči, na kterou jsme možná trochu zapomněli. Vychází z osobní zkušenosti autorky při práci s rostlinami a lidmi. Cílem práce je prostorová vizuální instalace, která prostřednictvím světla, stínů a květin prozkoumává vztah mezi lidmi a rostlinami, připomíná jejich živost a snaží se poukázat na hloubku a důležitost společného soužití vedle sebe.