Fakulta umění a architektury

DSpace Repository

Fakulta umění a architektury

 

Recent Submissions

 • Golovashev, Andrey
  Měl jsem za úkol vytvořit dostavbu na Filozofické fakultě. Školní budova se nachází v centru hlavního města. Ve dvoře jsem vymyslel nové prostory pro hosty a uživatele školy. Potom co jsem na filozofické fakultě strávil ...
 • Klúčovská, Lucia
  Budova Kina Hviezda je chápaná ako jedna z dôležitých kultúrnych prvkov mesta Trenčín. Diplomová práca sa zaoberá novým programom fungovania dvoch prevádzok kultúrnej sféry, ktoré sa v rámci jednej budovy vzájomne prepájajú. ...
 • Machová, Martina
  Realizace série objektů ovlivněných pohybem. Instalace pracující s rozostřením, minimálním pohybem a zobrazením nesourodého spojení v konkrétním prostoru. Využití interakce předmětu s divákem, k dosažení potřebného působení. ...
 • Dostálek, Lukáš
  Počítačem řízené objekty, autorský kód v programu Arduino a hardware. Sběr dat pomocí elektronických komponentů, zpracovávání a přetváření informace pomocí algoritmů v robotické autonomní jednotce. Práce je série funkčních ...
 • Barvy 
  Martišová, Eva
  Webová aplikace inspirovaná výtvarnými díly Gerharda Richtera (série Colour Charts). Práce se zabývá spojením náhody, barevnosti a geometrického rastru. Jejím záměrem je zkoumat vztahy a chování barev v režimu pseudonáhodného ...
 • Nymburk 
  Mayerová, Nela
  Práce se věnuje vztahu primárně technického zobrazení a jeho uměleckého přepisu. Rozvádí možnosti map a technických výkresů urbanistických celků v perspektivě umělce. Výstupem je simulace v 3D modelovacím programu.
 • Moravcová, Michaela
  Práce je sérií v prostoru prezentovaných autorských objektů vytištěných na 3D tiskárně, s eventuálním přesahem do potravinářství.
 • Chocholoušek, Jiří
  Předmětem práce je navrhnout řešení veřejného prostoru, protáhlého vrchu uprostřed centra Prahy, zvaný Vítkov. Současně je řešen i Žižkovský tunel pro pěší a cyklisty, který spojuje dvě pražské čtvrti - Karlín a Žižkov. ...
 • Vlášková, Pavlína
  Tématem mé diplomové práce je znovuoživení situace na Střeleckém ostrově v Praze.V teoretické části jsou shromážděny odborné informace o současné situaci místa, o průběhu výkonu diplomové práce, pomocných subjektech při ...
 • Lipenský, Petr
  Konceptuální řešení zabývající se lokalitou též známou jako díra na Perštýně. Po nezdařeném developerském záměru vybudovat obchodní dům v centru Liberce se dnes v dané lokalitě nachází obří kráter vzniklý terénními úpravami. ...
 • Ross, Petra
  Práce se zabývá návrhem London Public Library na prominentní parcele situované u břehu Temže v blízkosti Tower Bridge. Výzvou projektu je nahradit stávající část parku knihovnou a přitom maximálně zachovat zeleň jakožto ...
 • Generace 
  Salanský, Jan
  Vývoj, navazování, akt nebo proces. To jsou hesla, které vedla k tématudiplomové práce s názvem GENERACE. K práci mě přimělo generovánínových skutečností a tvarových řešení, které přirozeně navazují z minulostido současnosti. ...
 • Dvořáková, Karolína
  Území bývalého lihovaru je v současnosti značně devastované s rozptýlenou zástavbou průmyslových objektů, bez využití. Přitom má značný potenciál vzhledem ke své poloze, tvoří jakousi vstupní bránu do Prahy na jižním okraji ...
 • Zíma, Martin
  Studie nového stadionu pro FK Varnsdorf, která nahrazuje současný stadion. Ten kapacitně ani technicky nevyhovuje pravidlům pro konání ligových utkání domácího mužstva. Návrh mimo jiné obsahuje dvě protilehlé tribuny o ...
 • Gulbis, Jiří
  Odstranění stávajícího kulturního domu a přesunutí této společenské funkce do objektu hradu, vytvoření nové identifikace hradu jako středu významného kulturního okrsku celého města. Umístění novostavby pivovaru s hotelem ...
 • Ferencová, Zuzana
  Chtěla jsem vytvořit farmu, hospodářství, hospodu, tržiště, kapli, pastviny, včelíny, sady, polnosti a domy. Vytvořila jsem klášter. Klášter, který vnímám jako symbol pevnosti, stálosti, pravdy, vzdělanosti, klidu a lásky. ...
 • Jandová, Barbora
  V současné době jsou prostory Úřadu městské části Praha 5 rozptýleny v několika budovách a v nevyhovujících prostorech. Úkolem je navrhnout novou reprezentativní budovu radnice, která bude na novém důstojném místě ve vazbě ...
 • Brunnerová, Zuzana
  Předmětem práce je návrh návštěvnického centra německého parlamentu v Berlíně ve smyslu vypsané architektonické soutěže. První část práce popisuje současný stav zadaného území, širší vztahy a souvislosti a podrobnosti ...
 • Balšán, Roman
  Komplex studentského bydlení ve čtvrti Kreutzberg v Berlíně. Součástí areálu je také hostel, startovní bydlení pro mladé rodiny nebo kavárna.
 • Stoklasa, Vojtěch
  Diplomová práce fenomenologicky rozčleňuje Hrádek nad Nisou na horní město a dolní předměstí a definuje jejich genius loci. Vymezení oblastí je vykonáno na základě geomorfologického průzkumu porovnaného s charaktery ...

View more