Fakulta umění a architektury

DSpace Repository

Fakulta umění a architektury

 

Recent Submissions

 • Szöllös, Martin
  Kinetická světelná instalace
 • Kostruchová, Hana
  Má práce, je mobilní aplikací, ve které se odehrává příběh cesty. Telefon sloužící jako trekovací zařízení se stává nástrojem kresby, štětcem. Pohybem s ním můžeme vytvářet grafickou kresbu na jeho displeji. Ta je zaznamenávána ...
 • Rouha, Jan
  Diplomová práce je výsledkem sedmiletého studia na Technické Univerzitě v Liberci. Během této doby jsem přestoupil z fakulty Vizuální komunikace, po dvou letech bakalářského studia a neshodách s panem docentem Stanislavem ...
 • Doležalová, Veronika
  Diplomová práce je záznam dlouholetého zkoumání světelných objektů. Na začátcích se práce vyvíjela od deformace světla přes dřevěné objekty a díky tomu vznikaly záznamy o rozkladu světla v prostoru. Z těchto záznamů vznikl ...
 • Vu Dinh, Quang
  Zadání diplomové práce vychází z úvah nad budoucností nevyhovující stávající radnicePrahy 10. Cílem zadání je návrh nové radnice do prostoru Kubánském náměstí. Místo proumístění radnice vychází z urbanistické koncepce 30. ...
 • Průša, František
  Diplomová práce Nová Libeň kontinuálně navazuje na mou bakalářskou práci Ztracený svět Libně, která byla mimo jiné zásadním analytickým podkladem této studie. Hlavní ambice práce přetrvává ve snaze navázat ztracenou ...
 • Kratochvíl, Martin
  Diplomová práce se věnuje transformaci Československého opevnění z let 1936 až 1938, jakožto specifickému fenoménu v regionu bývalých Sudet. Snahou této diplomové práce je oživit vybrané pevnosti pomocí umělecké intervence ...
 • Jiráková, Rozárka
  Práce polemizuje s myšlenkou recyklace ve smyslu procesu znovunabytí plnohodnotné funkce a s pojmem prostoru jako místa, kterému náleží nejenom materiálové hodnoty, nýbrž i hodnoty filozofické a citové. Cílem práce je ...
 • Renovatio 
  Jarošová, Barbora
  Téma Renovatio zpracovávám hned z několika důvodů. Obdivuji se krajině Jizerských hor. Obdivuji se její historii, která má tak trochu hořkou pachuť. Obdivuji se sklářskému řemeslu, obdivuji se sklu jako materiálu, jelikož ...
 • Hubáček, Jan
  Projekt si dává za cíl účelně zasahovat do okolního prostředí (galerie,veřejný prostor univerzity) pomoci moderního zařízení ovládané vlastnímvepsaným programem, a sledovat tak komunikaci mezi robotem anávštěvníky či ...
 • Šnajdrová, Zuzana
  Tématem vlastního zadání práce je návrh bytového domu na nároží ulic Křižíkova a Šaldova v pražském Karlíně. Nájemný bytový dům může sloužit jako přechodné studentské bydlení. Kromě nezbytného servisu jsou součástí programu ...
 • Macháček, Jiří
  Předmětem návrhu diplomové práce, je architektonická studiekomplexu železniční stanice, Praha - Veleslavín. Tato stanice vznikne v příštích letech, v rámci připravovanémodernizace a novostavby trati Praha, Veleslavín - ...
 • Doležalová, Michaela
  Ambasáda je dosti specifickou stavbou, jejíž funkce nekončí reprezentací státu. Je i prostorem, kde žijí lidé - delegáti (jedni z nejvýznamnějších státních diplomatů), úředníci i místní síly. V uzavřeném prostoru se prolínají ...
 • Cekceki, Elif
  The oldest part of Kutná Hora- Cistercian order established here its oldest monastery in Czech lands in 1142. Once rich place b Sedlec- is a place, where the history of Royal Silver town Kutná Hora has begun. The became a ...
 • VÝVOJ 
  Kvasnicová, Eva
  Diplomová práce se zabývá materiálem geopolymerem, přičemž se soustřeďuje na jeho vznik, vlastnosti a využití v běžném životě i umělecké sféře. Práce geopolymer představuje jako významný materiál v oblasti stavebnictví či ...
 • Zemanová, Pavla
  Diplomová práce popisuje kurátorskou činnost, výstavní prostory a kulturní situaci především v Liberci. Hlavním cílem diplomové práce je obhájit roční existenci studentské Galerie Stěna a pozice jejího kurátora, s čímž ...
 • Marek, Karel
  Projekt se zabývá responzivním světelným systémem pro využití v architektuře, ale i v dopravní infrastruktuře. Zaměřuje se na ukázku potenciálu z pohledu funkce a estetiky. Tato technologie má v současné chvíli využití ...
 • Vrbacká, Johana
  Předmětem diplomové práce je návrh Ambasády České republiky v hlavním městě Etiopie - Addis Abeba. Program objektu je zadán textem soutěže a výkazem ploch. Na zadaný pozemek má být navrhnut zastupitelský úřad s reprezentačními ...
 • Mitysková, Alice
  Má práce vychází ze zadání soutěže Cultural Center for Norvegian waterfront.Návrh reaguje na předurčenou parcelu a její okolí, zrcadlí se v paměti místa. Vztyčuji věž.Za umělou oponou se vytvořil mikrosvět, vertikální ...
 • Korbelová, Adéla
  Cílem diplomové práce je vytvořit ucelenou vizi pro rozvoj základních urbanistických struktur - tedy prostorových a funkčních - pro město Česká Lípa. De facto jde o strukturální plán budoucího vývoje města. Tato metodika ...

View more