Fakulta umění a architektury

DSpace Repository

Fakulta umění a architektury

 

Recent Submissions

 • Tavolo 
  Moravcová, Michaela
  Diplomová práce tématizuje problematiku přehlíženého výtvarného potenciálu 3D tisku, který souvisí s vnitřní stavbou samotných vrstev tištěných objektů. Práce sleduje technicko-estetickou kvalitu této vnitřní stavby, jenž ...
 • Mayerová, Nela
  Diplomová práce nahlíží pohledem umělce na simulaci přírodních jevů ve 3D modelovacích nástrojích. Cílí na tvarosloví generované prostřednictvím proudění ve virtuálním prostoru. Tisíce částic v neviditelném větru se pohybují, ...
 • Sayapina, Daria
  V této práci se zabývám zpracováním veřejných prostor, které jsou umístěny na hranici mezi městskou zástavbou Žižkova a přírodním areálem vrchu Vítkova. Tyto prostory oživuji a pomocí nich propojuji Žižkov a Vítkov. V ...
 • Ponava 
  Valenta, Jiří
  Roku 2001 se zde odehrálo poslední fotbalové utkání. Stavba usnula spolu se svou lokalitou odkazující na slávu dob minulých, kdy na utkání proudily desetitisíce lidí. Ze slavné historie sportovního areálu zbyl jen opuštěný ...
 • Skotálková, Kateřina
  Tématem diplomové práce je konverze areálu v centru Liberce, počínaje budovou barokní manufaktury, historickými domy orientovanými do ulice 8. března ažpo vícepodlažní skeletové průmyslové haly v zadní části areálu. Návrh ...
 • Rissová, Kateřina
  Cílem práce je návrh Porodního domu, včetně výběru vhodné lokality. Porodní dům je pojímán jako nový typologický druh nemocničního zařízení s lidskou tváří, které nabízí jak bezpečí porodnice, tak intimní atmosféru a ...
 • Marková, Michaela
  Centrum poznání krajiny CPK má být novou vzdělávací institucí provozovanou městem Česká Kamenice využívající polohu města na rozhraní třech chráněných krajinných oblastí (CHKO Lužické hory, CHKO České středohoří, CHKO ...
 • Lázně 
  Lebl, Jan
  Lázně v uhelném povrchovém dole. Využití jedinečného potenciálu termálních minerálních pramenů vyvěrajících na jeho dně. Využití příležitosti práce s krajinou pomocí důlních strojů. Prostory pod zemí. Mentální očista. Zážitek.
 • Cerha, Filip
  Ve smyslu soutěže The Chefs Palette navrhněte v části Brooklynu, zvané Greenpoint centrum drobných restaurací a přidružených provozů, které by povzbudilo atraktivitu místa, přilákalo návštěvníky a nabídlo ojedinělou škálu ...
 • Hůlová Majerčíková, Petra
  V diplomové práci se zabývám specifickou oblastí umění, jakou je současné umění v sakrální architektuře, jejíž smyslem je především snaha hledat nové cesty k setkávání, diskusím a zamyšlení na poli sdílené kultury. V ...
 • Novotná, Alena
  Práce se zabývá návrhem rezidenční budovy v centru Rotterdamu, na pozemku situovaném na konci náměstí Binnenrotte. Výzvou projektu je obstát v kontextu výrazných moderních budov v okolí a vytvořit novou dominantu, která ...
 • Šimralová, Anna
  Bakalářská práce pojednává o kresebné geometrii v poezii. Geometrie a kresba mě provázela celým mým studiem. Na základě toho jsem se rozhodla rozšířit práci z 2. ročníku. Zpočátku jsem pracovala na sérii grafických prací, ...
 • Echo A1 
  Langrová, Anna
  Bakalářská práce se týká vizuálně zpracovaného využití algoritmu v procesu umělecké tvorby. Jedná se zejména o hlubší rozbor převodu algoritmu do generovaných kompozic, jež byly dílčím způsoben prezentovány v řadě předchozích ...
 • Bendová, Kateřina
  Bakalářská práce je autorskou aplikací, vytvořenou prostřednictvím programu 3D Blender. Je inspirovaná prostorem noční oblohy a vytvářením fiktivních souhvězdí na ní. Díky prvkům náhodného generování a mnou určených parametrů ...
 • Tobiáš, Matěj
  Bakalářská práce se věnuje návrhu multifunkčního objektu na Pernerově ulici v Karlíně, jehož hlavní náplní je kolektivní bydlení formou cohousingu. Součástí návrhu je i multifunkční sál a lávka spojující Karlín s Vítkovem.
 • Horák, Vojtěch
  Práce se zabývá Opatovickým kanálem, středověkým vodním dílem, které bylo zbudováno za účelem napájení rybníků a které v dnešní době částečně ztratilo svoji funkci, a snaží se hledat taková řešení, která by oživila jeho ...
 • Eliáš, Vojtěch
  Návrh dostupného bydlení v Pernerově ulici v Praze na Karlíně.
 • Liesna, Maryna
  Bakalářská práce se zabývá návrhem kinetické umělecké instalace. Dynamika instalace je podobná tanci, může být v neustálém pohybu, ale někdy nečekaně utichne, aby začala tanec nový. Klíčová strategie mé instalace vychází ...
 • Kárníková, Karolína
  Cílem bakalářské práce je vytvořit prototyp mobilní aplikace pro chytré telefony, který se zabývá zprostředkováním bližšího kontaktu s kulturním děním v blízkosti uživatele. Prototyp je prozatím mířený pouze na umělecké ...
 • Drdaj, Filip
  Bakalářská práce se zabývá technologií ohýbání dřeva napařováním (Steam bending). Tato technologie je historicky známá a její uplatnění najdeme především u interiérového designu v oblasti nábytku viz. Michael Thonet a byla ...

View more