Fakulta umění a architektury

DSpace Repository

Fakulta umění a architektury

 

Recent Submissions

 • Klúčovská, Lucia
  Budova Kina Hviezda je chápaná ako jedna z dôležitých kultúrnych prvkov mesta Trenčín. Diplomová práca sa zaoberá novým programom fungovania dvoch prevádzok kultúrnej sféry, ktoré sa v rámci jednej budovy vzájomne prepájajú. ...
 • Nymburk 
  Mayerová, Nela
  Práce se věnuje vztahu primárně technického zobrazení a jeho uměleckého přepisu. Rozvádí možnosti map a technických výkresů urbanistických celků v perspektivě umělce. Výstupem je simulace v 3D modelovacím programu.
 • Barvy 
  Martišová, Eva
  Webová aplikace inspirovaná výtvarnými díly Gerharda Richtera (série Colour Charts). Práce se zabývá spojením náhody, barevnosti a geometrického rastru. Jejím záměrem je zkoumat vztahy a chování barev v režimu pseudonáhodného ...
 • Moravcová, Michaela
  Práce je sérií v prostoru prezentovaných autorských objektů vytištěných na 3D tiskárně, s eventuálním přesahem do potravinářství.
 • Machová, Martina
  Realizace série objektů ovlivněných pohybem. Instalace pracující s rozostřením, minimálním pohybem a zobrazením nesourodého spojení v konkrétním prostoru. Využití interakce předmětu s divákem, k dosažení potřebného působení. ...
 • Dostálek, Lukáš
  Počítačem řízené objekty, autorský kód v programu Arduino a hardware. Sběr dat pomocí elektronických komponentů, zpracovávání a přetváření informace pomocí algoritmů v robotické autonomní jednotce. Práce je série funkčních ...
 • Chocholoušek, Jiří
  Předmětem práce je navrhnout řešení veřejného prostoru, protáhlého vrchu uprostřed centra Prahy, zvaný Vítkov. Současně je řešen i Žižkovský tunel pro pěší a cyklisty, který spojuje dvě pražské čtvrti - Karlín a Žižkov. ...
 • Vlášková, Pavlína
  Tématem mé diplomové práce je znovuoživení situace na Střeleckém ostrově v Praze.V teoretické části jsou shromážděny odborné informace o současné situaci místa, o průběhu výkonu diplomové práce, pomocných subjektech při ...
 • Lipenský, Petr
  Konceptuální řešení zabývající se lokalitou též známou jako díra na Perštýně. Po nezdařeném developerském záměru vybudovat obchodní dům v centru Liberce se dnes v dané lokalitě nachází obří kráter vzniklý terénními úpravami. ...
 • Lacina, Adam
  Každé město by mělo mít svůj ideální plán, plán krásný a smělý. Metu na kterou by mohlo dosáhnout a za kterou se už skrývá město jiné, snad lepší, snad silnější. Čeká mě hledání úhelných kamenů místa a pro tento úkol jsem ...
 • Lukáš, Jiří
  Cílem diplomové práce bylo definovat kritické body a úhelné kameny a zpracovat jejich možná řešení. Součástí práce je návrh hlavního náměstí města, prostranství před bazilikou sv. Vavřince a zpracování prostoru hradeb. V ...
 • Ferencová, Zuzana
  Chtěla jsem vytvořit farmu, hospodářství, hospodu, tržiště, kapli, pastviny, včelíny, sady, polnosti a domy. Vytvořila jsem klášter. Klášter, který vnímám jako symbol pevnosti, stálosti, pravdy, vzdělanosti, klidu a lásky. ...
 • Brunnerová, Zuzana
  Předmětem práce je návrh návštěvnického centra německého parlamentu v Berlíně ve smyslu vypsané architektonické soutěže. První část práce popisuje současný stav zadaného území, širší vztahy a souvislosti a podrobnosti ...
 • Jurenka, Jiří
  Tématem práce je společenský dům do Chrastavy. Stavební program tvoří sál pro 250 návštěvníků, restaurace, centrum volnočasových aktivit a provozy k nim přidružené. Parcela po stržené budově hotelu se nachází ve vazbě na ...
 • Kejř, Jaroslav
  Původní Sokolská bouda je výrazným prvkem v panoramatu Volské louky na černé hoře v Krkonoších. Vzhledem k masivnímu chátrání bylo rozhodnuto o demolici stavby. Cílem práce je navrhnout adekvátní náhradu za historickou ...
 • Paterová, Klára
  Novostavba rodinného domu vilového typu je situovaná na volné parcele v Jablonci nad Nisou, v ulici 28. října. Parcela je součástí širšího urbanisticky jednotného celku secesní vilové oblasti. Návrh na toto charakteristické ...
 • Kurz, Jan
  Smyslem návrhu je vyzdvižení představy poutní krajiny. Novohradské hory jí jsou již dnes. Svým zvláštním a jedinečným způsobem se staly poutní krajinou, jenom jsme si toho nevšimli. Pokud ovšem spadne poslední zeď a zarostou ...
 • Pujmanová, Andrea
  Zdislava je podhorská sudetská vesnička, obklopená kopci a krásnou přírodou, se značným množstvím zachovalých forem tradiční architektury, jakožto dřevěných podstávkových domů a kostelem v samotném centru sídla. Barokníkostel ...
 • Generace 
  Salanský, Jan
  Vývoj, navazování, akt nebo proces. To jsou hesla, které vedla k tématudiplomové práce s názvem GENERACE. K práci mě přimělo generovánínových skutečností a tvarových řešení, které přirozeně navazují z minulostido současnosti. ...
 • Dvořáková, Karolína
  Území bývalého lihovaru je v současnosti značně devastované s rozptýlenou zástavbou průmyslových objektů, bez využití. Přitom má značný potenciál vzhledem ke své poloze, tvoří jakousi vstupní bránu do Prahy na jižním okraji ...

View more