Fakulta umění a architektury

DSpace Repository

Fakulta umění a architektury

 

Recent Submissions

 • Rodrigues, Maria Chloe Tonia
  The Thesis is a proposal of an elevated pedestrian network system as a choice to connect two distinct districts, the old city of Brno and the new proposed South quarter. This network system serves a dual purpose of both ...
 • Pour, Martin (Technická univerzita v LiberciTULLiberec, 2001)
 • Hlávková, Helena (Technická univerzita v LiberciTULLiberec, 2001)
  Předmětem je urbanistické a architektonické řešení dnes převážně volného bloku v centru města, vymezeného náměstím F.X.Šaldy, Fúgnerovou ulicí, náměstím dr.E.Beneše a ulicí 5. května.
 • Hlaváč, Kryštof
  Návrh nového využití bývalé továrny ve středu města pro kulturní a společenské účely. Cílem jearchitektonicky, výtvarně a provozními vazbami zapojit areál do historického centra města a otevřítho široké veřejnosti z řad ...
 • Efremova, Alexandra
  Tématem diplomové práce je příběh autorky složený z obrazů a nahrávek. Dílo je vytvořeno v interaktivním digitálním prostředí. Tento projekt je alternativou k vedení deníku, blogu a má blízko k autobiografickému filmu či ...
 • Vu, Hong Van
  Tématem diplomové práce je tvorba sochařských objektů vláknovitých tvarů využíváním průmyslových materiálů, nesoucí konkrétní vlastnosti, které mě odjakživa fascinovaly. Mluvíme o měkkých, ohebných, světlo propouštěcích ...
 • Kubík, Štěpán
  Cílem diplomové práce je vytvořit uměleckou instalaci ve veřejném prostoru. Jde o dílo, které balancuje na hraně architektury, instalace a objektu. Hlavním materiálovým prvkem, se kterým experimentuji, je dichroická folie, ...
 • Kytlicová, Daniela
  Diplomová práce vytváří dočasně místně specifickou instalaci. Téma instalace je mířeno záměrně do prostředí obchodního domu, tedy heterotopického místa, které problém rychlé módy reprodukuje a symbolizuje. Diplomová práce ...
 • Antošová, Ivana
  Diplomová práce zkoumá úzkou spjatost mezi publikem a uměleckým dílem. Umělecké dílo ovlivňuje vnímání a prožívání publika, které obratem utváří samotnou podstatu uměleckého díla. Jeden bez druhého nemůžou existovat, ...
 • Fedorko, Viliam
  Nudging je populárny koncept vychádzajúci z behaviorálnej ekonómie. Ako koncept sa v rôznej intenzite vyskytuje vo všetkých spoločenských okruhoch, kde existuje vzťah - niekto niečo dáva a niekto niečo prijíma - ale aj v ...
 • Kovalenko, Ilya
  Cílem bakalářské práce je návrh bydlení pro lidi s mentálním postižením a poruchami autistického spektra. Pozemky se nachází ve Vratislavicích nad Nisou. Hlavním cílem je zkoumání, a definování problémů při návrhu ...
 • Vanická, Martina
  Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření uměleckého díla v lázeňském parku Bažantnice. Toto dílo by v sobě mělo snoubit estetický zážitek, který divákovi zprostředkuje spolu s nabídnutím zábavně rozvíjejících aktivit, pro ...
 • Molíková, Kateřina
  Bakalářská práce se věnuje tématu odrazu světla. Zabývá se linií, kresbou světlem, proměnou linie a pracuje s pomíjivým obrazem. Cílem práce je vytvořit instalaci, která za pomoci projekce linií na transparentní lesklé ...
 • Kuzmenko, Andrey
  Bakalářská práce se zaměřuje na proměnu projektovaného obrazu pomocí lomu a disperze světla skrze nepravidelné transparentní formy se schopností lomu světla. Díky deformaci se obraz mění a vytváří nový vizuální zážitek. ...
 • Klishina, Uliana
  Cílem bakalářské práce je nalézt sofistikované řešení úpravy náměstí Českých bratří v Liberci. Hlavním cílem je připomenutí bývalé dominanty náměstí formou umělecké intervence. Ta bude začleněná do celkového využívání ...
 • Doležalová, Markéta
  Bakalářská práce se věnuje tématu dotyku vody a krajiny, hranici vodního toku. Zamýšlí se nad významy pomíjivosti a křehkosti ve vztahu k proměnám Vltavy v části obce Husinec-Řež. Nahlíží tak na místo ve vztahu k minulosti, ...
 • Podestát, Václav
  Bakalářská práce pojednává o možnostech vhledu do světa vnitřního a světa vnějšího. Zabývá se jejich vztahem. Ideovým podkladem jsou filozofické pojmy imanence a transcendence, princip prostupování zevnitř a princip ...
 • Metelková, Marie
  Bakalářská práce se opírá o dílo W. Kandinského a D. Flavina, jejichž odlišné přístupy se snaží sklenout. Zabývá se komponováním v prostoru prostřednictvím světelných prvků. Výsledek bude prezentován jako prostorová instalace ...
 • GE-METRIA 
  Chenová, Dajana
  Bakalářská práce tematizuje problematiku svobody v řádu. Formálně se opírá o kontinuální změnu elementárních struktur za použití generativních nástrojů, které umožňují nepřetržité proměny v uměleckém díle. Důraz je kladen ...
 • Drahoňovský, Roman
  Bakalářská práce se věnuje problematice dat v digitálním světě. Konkrétně dat, na nichž jsou vystavěny webové stránky. Data jako taková jsou zde zastoupena čísly, písmeny a znaky. Z těchto znaků se také skládá zdrojový kód ...

View more