Fakulta umění a architektury

DSpace Repository

Fakulta umění a architektury

 

Recent Submissions

 • Moravcová, Michaela
  Tématem diplomové práce je personifikované pojetí masky / roušky z pohledu umělce. Přenesení konkrétní osobnosti do (dnes již potřebnou součástí) každodenního života. Teoretická část diplomová práce se zabývá tématem masky ...
 • Šindelářová, Sára
  Diplomová práce se zabývá možnostmi dialogu s divákem a řeší nové techniky fotky, malby, grafiky a nových médii ve veřejném prostoru. Cílem práce je vytvořit experimentální plochu, na které budu spolupracovat s několika ...
 • Mišurec, Štěpán
  Diplomová práce zkoumá možnosti rádiového vysílání jako uměleckého prostředku. Cílem autora je vytvořit zvukově prostorovou intervenci. Posluchač může dílo prozkoumávat podle vlastního uvážení. Výsledný zvukový vjem si ...
 • Látalová, Eliška
  Cílem diplomové práce je vytvoření osobního prostoru v krajině Jizerských hor. V rámci projektu se autorka bude snažit vytvořit vztah mezi místem a divákem, který se ocitá v krajině a je obklopen přírodou, která má na něj ...
 • Tauerová, Barbora
  Virtuální realita se jako součást pracovního procesu čím dál víc využívá v mnoha oblastech, od medicíny, přes videohry, až po marketing. Architekti virtuální reality využívají také, třeba při prezentaci svých prací. ...
 • Slavíčková, Barbora
  Jak by mohla fungovat typologie městských lázní v zemi na sever od Dunaje, bez římské tradice? Jak vytvořit demokratický prostor pro setkávání co nejširších společenských vrstev? Jak vytvořit oázu klidu, kontemplace, ale ...
 • Nesterov, Igor
  Neuvěřitelných čtyřiadevadesát let se Brno rozhodovalo o poloze hlavního nádraží. Už několikrát bylo velmi blízko realizaci nového nádraží, ale historické události - Velká hospodářská krize v roce 1929, druhá světová válka ...
 • Marešová, Daniela
  Cílem diplomové práce je navrhnout obytný soubor na principu baugruppe, v blízkosti centra a podél řeky Nisy. který zřetelně doplní stávající strukturu a nabídne nové principy bydlení založené na symbióze individuálních ...
 • Hrabec, Tobiáš
  Práce se zabývá hledáním vhodné typologie a formy pro studentské bydlení v Liberci a další přidružené provozy jako je stravování, pracovní prostory nebo bydlení pro absolventy a učitele. Urbanistické doplnění lokality, ...
 • Benešová, Sára
  Nová čtvrť, která se rozprostírá v místě bývalého vojenského prostoru, je propojením mezi sídlištěm z 50. a 60. let a přírodním parkem na druhém břehu Chrudimky. Nové ulice navazují na stávající uliční síť, vybíhající ze ...
 • Volek, Daniel
  Návrh nového terminálu vysokorychlostní železniční tratě v území obce Nehvizdy na východě Prahy. Terminál bude sloužit jako jako sběrný bod východní části Středočeského kraje jak pro dojíždění do metropole, tak pro ...
 • Pištěková, Tereza
  Starý Plzenec je pětitisícové město nacházející se nedaleko od Plzně. Historickýrostlý charakter byl rozšířen o záplavu rodinných domů se zahradami, část starší zástavbymusela ustoupit vizi panelových sídlišť a část zůstává ...
 • Hojdyszová, Kateřina
  Anotace V členitém terénu na rozhraní volné krajiny a rozvolněné zástavby se odkrývá malebné sídlo obce Jeřmanic. Dnes jsou primárně definovány obytnou funkcí, ale v posledních letech je negativně vnímána absence dostupnosti ...
 • Rážová, Emilie
  Práce se zabývá lokalitou hnědouhelného lomu ČSA, na jehož území po ukončení těžby vznikne antropogenní jezero, prozatím třetí svého druhu v Ústeckém kraji. Práce hledá a vytváří nové vztahy v odcizené krajině.
 • Ludvíková, Kateřina
  Cílem bakalářské práce je ukázat jiný pohled na pohyb a na pohyb v rámci sportu. Jedna ze základních charakteristik sportu je zaměření na výsledek - prohru či výhru. Tato bakalářská práce tento element úplně vypouští a ...
 • Hofmannová, Marcela
  Cílem bakalářské práce je nejen procházka historií tetování či pojednávání o důvodech tetování se. Jde o popis reálných motivů vytetovaných na vlastním těle, jinak než přímým motivem. Zaznamenávají vzpomínky na blízké ...
 • Všetečka, Kajetán
  Návrh budovy Spolkového domu pro Velešín je novostabvou na místě současně stojícího domu, který bude odstraněn. Hlavním momentem mého návrhu je pomyslný prostup hmotou domu na úrovni 1NP. Spojuji tak náměstí s prostorem ...
 • Horváthová, Kristina
  Tématem zadání je zpracování architektonického a urbanistického návrhu řešení objektu vycházejícího ze zadání veřejné architektonické soutěže, kde předmětem je řešenínovostavby Spolkového domu. Jedná se o lokalitu v centru ...
 • Tavolo 
  Moravcová, Michaela
  Diplomová práce tématizuje problematiku přehlíženého výtvarného potenciálu 3D tisku, který souvisí s vnitřní stavbou samotných vrstev tištěných objektů. Práce sleduje technicko-estetickou kvalitu této vnitřní stavby, jenž ...
 • Mayerová, Nela
  Diplomová práce nahlíží pohledem umělce na simulaci přírodních jevů ve 3D modelovacích nástrojích. Cílí na tvarosloví generované prostřednictvím proudění ve virtuálním prostoru. Tisíce částic v neviditelném větru se pohybují, ...

View more