Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

DSpace Repository

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

 

Recent Submissions

 • Snopek, Vojtěch
  Tato diplomová práce je zaměřena na konstrukci proudového střídače pro napájení kapacitní zátěže, což v tomto případě představuje piezoelektrický aktuátor. Střídač je rozdělen na dvě základní části, a to proudový zdroj a ...
 • Novotný, Šimon
  Cílem této práce je shrnutí funkčních principů silově-momentových snímačů, silově momentového řízení a strojového vidění. Byla realizována úloha robotizovaného připojení nabíjecího konektoru k autonomní mobilní platformě ...
 • Jaroš, Jakub
  Tento výzkum se opět věnuje průtokoměrům a navazuje jak na bakalářskou práci, tak na ročníkový projekt v navazujícím studiu. Úkolem bylo zjistit, jaký vliv má Halbachova soustava magnetů na průtokoměrné čidlo a sumarizovat ...
 • Košek, Tomáš
  Diplomová práce shrnuje technologii RFID a jednotlivé způsoby měření závodů s jejím použitím. Popisuje tvorbu mobilní aplikace pro operační systém Android psané v programovacím jazyce Java. Jedná se o rozšíření již ...
 • Hájek, Vojtěch
  Cílem této práce je vytvořit bezpečnostní zařízení, které umožní nalezení ukradeného jízdního kola. Zařízení může být umístěno v konstrukci kola a využívat standardy GSM, GPS a Bluetooth využitím modulu SIM868. Zabezpečovací ...
 • Devátý, Zdeněk
  Cílem práce je vytvořit mobilní aplikaci umožňující dispečinku přepravní společnosti sledovat pohyb a stav vozidel. Jsou zde analyzovány potřebné funkce aplikace a z nich je vytvořena technická specifikace. Následně je ...
 • Sláma, Jan
  Diplomová práce se zabývá optimalizací parametrů svazku vodíkových palivových článků s otevřenou katodou a protonově výměnnou membránu. Během řešení optimalizace byla využita komerční sestava membránové elektrody (MEA) a ...
 • Lupoměský, Martin
  Tato práce se zabývá sestavením vhodného pracoviště pro vyvažování válcových kartáčů ve firmě Benteler. V práci byly přiblíženy informace o nevyváženosti strojních dílů a následné eliminace tohoto nežádoucího faktoru. Dále ...
 • Ilinykh, Iuliia
  Práce se zabývá návrhem a implementací softwaru pro vzdálenou komunikaci s automobilovou řídící jednotkou. Tato jednotka umožňuje získávat data ze snímačů, které jsou součástí automobilu. Serverová část softwaru je realizovaná ...
 • Šinkorová, Hana
  Tato práce je zaměřena na přípravu a charakterizaci nových typů hybridních nanomateriálů založených na bázi organosilanů, které by se daly uplatnit především v medicínských aplikacích, ale i jinde. Sol-gel metodou připravené ...
 • Benediková, Alexandra
  Pro přípravu nano- a mikročástic LuBiO3 byly s pomocí dostupné literatury dohledány a vybrány tři metody přípravy. Následně byla vyhodnocena jejich výtěžnost a produkty byly charakterizovány. Z připravených nanočástic a ...
 • Hmiro, Tomáš
  Práce se zabývá mobilním robotem s řídicí jednotkou ESP32. Programováním ESP32, tvorbou webového rozhraní. Také řeší úpravy provedené na mechanické a elektrické části robota.
 • Moravec, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá vytvořením inteligentního domovního systému, určenému ke zpracování dat z bezpečnostních a meteorologických čidel, a řízení vybraných domovních zařízení. Komplexní řešení zahrnuje jak samotný ...
 • Krechler, Tomáš
  Cílem této práce je příprava pro analýzu politického smýšlení obyvatelstva, rozdílnost mezi komentáři různých webů a snaha o zjištění funkčnosti rekurentních neuronových sítí pro český jazyk. Zaměřil jsem se na webové ...
 • Nagornov, Nikita
  Práce obsahuje vyzkum nezbytny k vytvoření kompletního řešení pro správu a zpracování informací získanych z elektroměrů. Zabyvá se serverem používanym pro připojení k zařízením, nastavováním úkolů a jejich správou na každém ...
 • Griaznov, Denis
  This work describes research of myoelectric interfaces and their application for controlling robotic systems. Hand gesture data collection software has been created. The neural network was designed and trained to recognize ...
 • Růžek, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá vlivem příměsí na formování a povrchové vlastnosti geopolymerů a možnostmi další modifikace povrchových vlastností pomocí plazmatické úpravy či komerčně dostupných laků.V teoretické části jsou ...
 • Grof, Jaroslav
  Byly připraveny magnetické nanočástice oxidu železnato-železitého, načež proběhla optimalizace jejich pokrytí zlatým pláštěm. Výsledné nanočástice typu jádro-plášť byly charakterizovány EDX a elementární analýzou. Následnou ...
 • Cvejn, Petr
  Cílem této práce je teoreticky studovat vznik inklusních komplexů farmaceutických látek-cinchocaine a sulfadimidinum- s dvěma , a -cyklodextriny v rámci modelování senzorového systému navrženého na TUL(Grof, 2020; Grof ...
 • Vomáčko, Václav
  Cílem práce je ověřit funkčnost letecké vzpěry z uhlíkového laminátu. Tento cíl je naplňován v několika krocích. První část práce se věnuje teorii dlouhovlákenných kompozitních materiálů se zaměřením na jejich pevnostní ...

View more