ke zpracování

repozitář DSpace

ke zpracování

 

kolekce v této komunitě

poslední příspěvky

 • Kubínová, Marie (Technická Univerzita v Liberci, 2010)
  Předkládaná diplomová práce se zabývá zkoumáním problematiky modelování tažnosti délkových útvarů. V souvislosti s tím byly nastíněny charakteristiky dvojmo skané příze a byl použit model tažnosti dvojmo skané kompaktní ...
 • Klindera, Lukáš (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  Tato bakalářská práce se zabývá simulací membránového potenciálu na neuronu. Pomocí objektově orientovaného programování byl vytvořen program, jehož účelem je přiblížit pochody, které nastávají při změně membránového napětí ...
 • Jelínková, Eva (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Hlavním cílem práce bylo na základě kombinace vhodných subjektivních a objektivních metod zjistit možnosti mapování termo-fyziologického komfortu pracovních oděvů ochranné třídy III. Pro stanovení subjektivně vnímaného ...
 • Bártová, Eva (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Stávající prostory knihovny v Bergerově vile jsou pro provoz městské knihovny nedostačující. Přístavba by měla z obou objektů vytvořit informační centrum s oddělením pro dospělé, děti, literární kavárnou, přednáškovou ...
 • Balšán, Roman (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Návrh chybějícího centra malé obce u Brna, v Moravské Bránici a vytvoření nové návsi pomocí nového Obecního úřadu, kulturního sálu, knihovny a požární zbrojnice.
 • Pavlíčková, Barbora (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Bakalářská práce se zabývá znalostmi všeobecných sester při aplikaci intravenózních léčiv. V teoretické části popisuje zásady dezinfekce, přípravu a ředění intravenózních léčiv, podávání intravenózních léčiv a komplikace ...
 • Müllerová, Lucie (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Ateroskleróza je stále aktuálním tématem. Počet pacientů s tímto onemocnění, vzhledem k životnímu stylu, neustále stoupá. Toto onemocnění se řadí mezi civilizační choroby. Vyskytuje se především v pokročilém věku. Statistiky ...
 • Skačkov, Dana (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku edukace perioperačními sestrami na neurochirurgických operačních sálech. Edukace pacientů je nedílnou součástí ošetřovatelského procesu, kdy pacient v roli posluchače a sestra ...

prohledat DSpace


rozšířené hledání

procházet

můj účet

kanály RSS