2013/2 - Science of Economics

repozitář DSpace

2013/2 - Science of Economics

 

ACC Journal, ročník XIX 2013/2

Recenzovali:
Doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D. - Technická univerzita v Liberci
Prof. Petr Doucek, CSc. - Vysoká škola ekonomická v Praze

poslední příspěvky

 • Urbánek, Václav (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013)
  Cílem této práce je analyzovat a zhodnotit současný stav překvalifikovanosti a podkvalifikovanosti v zemích Evropské unie a v České republice. Trvale roste počet absolventů vzdělávacího systému a přetrvává poptávka po ...
 • Štibrányiová, Lenka; Kobík Valihorová, Andrea; Šírová, Iva (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013)
  S ohledem na globalizační a integrační trendy v rámci EU dochází k výrazným změnám ve vývoji finančních trhů. Silný a spolehlivě fungující finanční trh je předpokladem pro zdravý vývoj ekonomiky každé země. Měl by tedy být ...
 • Welc, Jacek; Samsulbahri, Mohd Nasir (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013)
  Vykazované účetní proměnné se v dlouhodobém horizontu vracejí směrem k průměru. Tato skutečnost se projevuje zejména u proměnných růstu jako např. tempa růstu tržeb nebo růstu ukazatele zisku na akcii (EPS). Jestliže účetní ...
 • Štibrányiová, Lenka; Mužáková, Karina (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013)
  Pojišťovnictví je dynamické odvětví, které reaguje na veškeré aktuální změny prostředí, ve kterém funguje. Jedná se jednak o změny ekonomických podmínek, ale také o změny v charakteru pojistitelnosti rizik. Pojistný trh ...
 • Raszkowski, Andrzej (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013)
  Tento článek je věnován vybraným otázkám souvisejícím s investiční atraktivitou regionů. V úvodu jsou prezentovány teoretické aspekty a podmínky pro investiční atraktivitu. V další části příspěvku je uveden příklad seznamu ...
 • Školudová, Jana (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013)
  V dnešní tržně dynamicky se rozvíjejícím se prostředí je schopnost úspěšně podnikat a vést firmu dlouhodobě k prosperitě velmi obtížné. Současní majitelé firem si velmi dobře uvědomují nutnost začlenit nástroje využívajících ...
 • Špánik, Miroslav; Budaj, Pavol (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013)
  Příspěvek reaguje na dosud málo probádanou problematiku znalostních pracovníků a jejich řízení v prostředí sociálních služeb. Postkomunistická doba otevřela prostor pro nové podnikatelské možnosti, ale připravila také nové ...
 • Starzyczná, Halina; Sýkorová, Pavla (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2013)
  Článek prezentuje vybrané problémy spokojenosti českých zákazníků s kvalitou potravin na základě sekundárního a primárního výzkumu i stručného nástinu současného stavu poznání zkoumané problematiky. Spokojenost zákazníků ...

prohledat DSpace


rozšířené hledání

procházet

můj účet

kanály RSS