Výroba modifikovaných nanokompozitních materiálů kombinací elektrostatického zvlákňování a sprejování

Title Alternative:Preparation of modified nanocomposite materials by combination of electrospinning and electrospraying
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá výrobou modifikovaných nanokompozitních materiálů kombinací elektrostatického zvlákňování a rozprašování. V teoretické části práce jsou vysvětleny oba pojmy a shrnuty parametry ovlivňující proces elektrostatického rozprašování. Dále jsou zde definovány použité polymery a aktivní látky inkorporované do polymerního obalu a vysvětlen způsob enkapsulování těchto látek. Experimentální část se zabývá popisem použitých chemikálií a laboratorních zařízení, dále způsobem výroby polymerních nanočástic a enkapsulací aktivních látek do polymerního obalu technologií elektrostatického rozprašování. Následně je popsána výroba nanokompozitních materiálů kombinováním obou technologií.
Description
65 stran, 5 stran příloh :ilustrace (některé barevné), tabulky, grafy +1 CD-ROM
Subject(s)
electrospinning, nanocomposites, elektrostatické zvlákňování, nanokompozitní materiály
Citation
ISSN
ISBN