Akutní bolest jako téma ošetřovatelské péče

Title Alternative:Acute pain as a nursing topic
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tématem bakalářské práce je bolest jako ošetřovatelský problém. Teoretická část se zabývá vymezením základních pojmů, posuzováním jednotlivých druhů bolesti, diagnostikou bolesti, plánováním, realizací a hodnocením sesterských činností vedoucích ke snížení pacientovy bolesti. Závěrem hodnotí vliv bolesti na kvalitu života pacienta a vymezuje roli sestry ve sledování bolesti. Empirická část zahrnuje vlastní výzkumné šetření jehož cílem bylo zmapovat znalosti všeobecných sester o bolesti, jejím sledování, hodnocení a využívání nefarmakologických metod k zmírnění bolestí. Byly stanoveny cíle práce, výzkumné předpoklady a konstruován dotazník, který byl předložen anonymním respondentům a následně vyhodnocen. Součástí empirické části je diskuze, doporučení pro praxi a závěr. Výzkumné šetření probíhalo na jednotlivých lůžkových odděleních Nemocnice s Poliklinikou v Semilech.
Description
77 s., 17 s. příl. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
nursing care, pain, ošetřovatelská péče, bolest
Citation
ISSN
ISBN