Zdravá škola se zaměřením na problematiku osobní hygieny dítěte

Title Alternative:Healthy school emphasizing the problematics of child's personal hygiene
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Healthy school emphasizing the problematics of child´s personal hygiene Summary: This Diploma Thesis deals with problematics of elementary school children's nutrition. At first it focused on introduction of the topic in a broader context(health and lifestyle). It analysed components of nutrition and highlighted poor nutritional and dietary guidelines for the population of the Czech Republic. The theoretical part followed the practical and enhanced it with the practical advices and principles of children's nutrition. Essential research was conducted by questionnaire method. Main target was to map the preferences and nutrition habits of elementary school children, their level of awareness on healthy nutrition and possibly cover the differences between respondents from large cities and small towns.
Zdravá škola se zaměřením na problematiku osobní hygieny dítěte Resumé: Diplomová práce se zabývala problematikou výživy směrem k dítěti mladšího školního věku.Nejprve se věnovala zasazení tématu do širšího kontextu (zdraví a životní styl). Podrobně rozebrala složky výživy, upozornila i na výživu nesprávnou a výživová doporučení pro obyvatelstvo České republiky. Praktická část navázala na teoretickou, prohloubila ji praktickými radami a principy ve stravování dětí.Stěžejní byl vlastní výzkum provedený dotazníkovou metodou. Jeho hlavním cílem bylo zmapovat preference a návyky žáků prvního stupně ve stravování, míru informovanosti dětí o zdravé výživě, případně podchytit rozdíly mezi respondenty z velkoměsta a maloměsta.
Description
katedra: KPV;
Subject(s)
nutrition, obesity, health, healthy nutrition, elementary school children, stravování, obezita, zdraví, zdravá strava, dítě mladšího školního věku
Citation
ISSN
ISBN