High tech podniky v globalizované znalostní ekonomice

Abstract
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN
978‐80‐7494‐016‐3
Collections