Discrimination of English Phonemes Based on Minimal Pairs by Young Learners

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá tématem poslechu výslovnosti anglického jazyka pro českého rodilého mluvčího, především u dětí v předškolním věku. Konkrétněji se zaměřuje na poslechové rozlišování anglických fonémů v minimálních párech. Teoretická část této práce se zabývá jednotlivými prvky fonetiky a fonologie, podrobněji je popisuje a poté se věnuje výuce výslovnosti. Práce se zaměřuje především na minimální páry a práci s nimi. Tyto páry a jejich rozlišování jsou později testovány s dětmi v mateřské škole a celý proces je popsán v praktické části. Práce dokazuje, že je možné, aby děti v předškolním věku rozlišovaly anglické fonémy v párech minimal pairs.
This bachelor thesis deals with listening to English pronunciation for Czech native speakers, especially pre-school children. It specialises primarily in the auditory discrimination of English phonemes in minimal pairs. The theoretical part of this thesis deals with individual features of phonetics and phonology, describes them in detail, and then focuses on teaching pronunciation. The work focuses mainly on minimal pairs and working with them. These pairs and their discrimination are later tested with children in kindergarten, and the whole process is described in the practical part. The work proves that pre-school children can distinguish English phonemes in minimal pairs.
Description
Subject(s)
Výuka anglického jazyka, fonetika, fonologie, minimální páry, fonémy, předškolní věk, výslovnost, poslech, identifikace fonémů, rozlišování, English language teaching, phonetics, phonology, minimal pairs, phonemes, pre-school learners, pronunciation, listening, phoneme identification, discrimination
Citation
ISSN
ISBN