Student Technické univerzity v Liberci jako účastník cestovního ruchu - mezinárodní mobilita studentů

Abstract
Bakalářská práce se zabývá mezinárodní mobilitou studentů Technické univerzity v Liberci. Teoretická část se věnuje možnostem studenta v rámci cestování, jaké organizace studentům napomáhají, jak se k tomuto tématu staví samotná Technická univerzita, Česká republika a Evropská unie. Praktická část se zaměřuje na detaily o studentech, jejich specifickém chování v cestovním ruchu, zájmech a důvodech, proč se rozhodli vycestovat do zahraničí, z jakých důvodů se rozhodli navštívit zrovna danou zemi. Práce ukazuje, co může student při svých cestách získat, co se může naučit, a poukazuje na možnosti, které studium nabízí a pomáhá vybrat správný způsob mezinárodních mobilit pro potencionální zájemce.
The bachelor´s thesis is dealing with the international mobility of students of Technical University of Liberec. The theoretical part reveals to us what possibilities the student has in traveling, what organizations help them, how the Technical University deals with it, how it helps our state and European Union. In the practical part we will learn details about students, their specific behavior in tourism, interests and reasons why they decided to travel abroad and why they decided to visit this country. The entire bachelor´s thesis shows what the student can gain during their travels, what they can learn, discover the possibilities that their study offers and help to choose the right way for potential travelers.
Description
Subject(s)
student, cestovní ruch, Technická univerzita v Liberci, mezinárodní mobilita, motivace, student, tourism, Technical university of Liberec, international mobility, motivation
Citation
ISSN
ISBN