Student Technické univerzity v Liberci jako účastník cestovního ruchu - mezinárodní mobilita studentů

dc.contributor
dc.contributor.advisorSeverýnová Popková Klára, Mgr. Ph.D. : 55033
dc.contributor.authorDoležal, Adam
dc.date.accessioned2021-12-23T06:56:43Z
dc.date.available2021-12-23T06:56:43Z
dc.date.committed2021-4-30
dc.date.defense2021-09-03
dc.date.submitted2019-12-18
dc.date.updated2021-10-14
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá mezinárodní mobilitou studentů Technické univerzity v Liberci. Teoretická část se věnuje možnostem studenta v rámci cestování, jaké organizace studentům napomáhají, jak se k tomuto tématu staví samotná Technická univerzita, Česká republika a Evropská unie. Praktická část se zaměřuje na detaily o studentech, jejich specifickém chování v cestovním ruchu, zájmech a důvodech, proč se rozhodli vycestovat do zahraničí, z jakých důvodů se rozhodli navštívit zrovna danou zemi. Práce ukazuje, co může student při svých cestách získat, co se může naučit, a poukazuje na možnosti, které studium nabízí a pomáhá vybrat správný způsob mezinárodních mobilit pro potencionální zájemce.cs
dc.description.abstractThe bachelor´s thesis is dealing with the international mobility of students of Technical University of Liberec. The theoretical part reveals to us what possibilities the student has in traveling, what organizations help them, how the Technical University deals with it, how it helps our state and European Union. In the practical part we will learn details about students, their specific behavior in tourism, interests and reasons why they decided to travel abroad and why they decided to visit this country. The entire bachelor´s thesis shows what the student can gain during their travels, what they can learn, discover the possibilities that their study offers and help to choose the right way for potential travelers.en
dc.description.mark
dc.format58 s.
dc.format.extentMapové výstupy z dat Technické univerzity v Liberci Dotazníkové šetření Erasmus+ Plné znění rozhovorů se studenty, kteří absolvovali program Erasmus+
dc.identifier.signatureV 202103564
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/161245
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonparGOELDNER, Charles. R. a RITCHIE. J.R. Brent. Cestovní ruch: principy, příklady, trendy. 1. Biz Books, 2014. ISBN: 978-80-265-0298-2
dc.relation.isbasedonMARŠÁLKOVÁ, Jana. Nástroje podpory cestování dětí a mládeže a požadavky tohoto segmentu na ubytovací a stravovací zařízení. Praha, 2019. Diplomová práce. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. Vedoucí práce Ing. Petr Studnička, PhD.
dc.relation.isbasedonŠAUER, Martin, VYSTOUPIL, Jiří, HOLEŠINSKÁ, Andrea a spol. Cestovní ruch. Učební text [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Dostupné z: https://www.econ.muni.cz/do/econ/soubory/katedry/kres/studijni_texty/cestovni_ruch_ePDF.pdf
dc.relation.isbasedonŠPROCHOVÁ, Lucie. Participace českých vysokých škol na mezinárodní výměně studentů: Srovnání programů Erasmus a Erasmus+. Brno, 2017. Diplomová magisterská práce. Masarykova univerzita. Vedoucí práce Prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D
dc.relation.isbasedonŠTĚPÁNKOVÁ, Markéta. Migrační strategie zahraničních studentů TUL. Liberec, 2014. Bakalářská práce. Technická univerzita v Liberci. Vedoucí práce RNDr. Jaroslav Vávra, Ph.D.par
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectstudentcs
dc.subjectcestovní ruchcs
dc.subjectTechnická univerzita v Libercics
dc.subjectmezinárodní mobilitacs
dc.subjectmotivacecs
dc.subjectstudenten
dc.subjecttourismen
dc.subjectTechnical university of Liberecen
dc.subjectinternational mobilityen
dc.subjectmotivationen
dc.titleStudent Technické univerzity v Liberci jako účastník cestovního ruchu - mezinárodní mobilita studentůcs
dc.titleStudent of Technical university of Liberec as a participant of a tourism - International mobility of studentsen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineAG
local.degree.programmeGeografie
local.degree.programmeabbreviationB1301
local.department.abbreviationKGE
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP18000720
local.identifier.stag41300
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis4de28433-6d43-4aa5-8b6e-0f241aeaae6f
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo3564
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP.adam.dolezal.pdf
Size:
2.47 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_posudek_DOLEZAL.pdf
Size:
190.23 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
20.64 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP