Interiérový akustický prvek z tuzemské vlny

Abstract
Předmětem bakalářské práce: ,,Interiérový akustický prvek z tuzemské vlny je možnost alternativního využití tuzemské ovčí vlny. Výsledkem práce je ručně vyrobený prvek z tuzemské vlny, který je na základě rešerše tématu pohlcování zvuku ovčí vlnou, označen jako akustický. První část práce je zaměřena na vlastnosti vlny, možnosti zpracování vlněné suroviny, schopnost vlny pohlcovat zvuk a především technik, pomocí kterých je vyroben výsledný produkt. Druhá část práce je věnována popisu zpracování ovčí vlny a následné výrobě prvků v domácích podmínkách. V práci je popsána časová a finanční náročnost výrobku včetně určení prodejní ceny vzniklého produktu. V neposlední řadě je popsáno měření prvků v Alfa kabině. Závěrem je interiérový akustický prvek zhodnocen z marketingového hlediska.
The subject of the bachelor thesis: Interior acoustic element from domestic wool is the possibility of alternative use of domestic sheep wool. The result of the work is a hand-made element made of domestic wool, which is based on a research of the topic of sound absorption by sheep wool, marked as acoustic. The first part of the work is focused on the properties of wool, the possibilities of processing wool raw material, the ability of wool to absorb sound and especially the techniques by which the final product is made. The second part of the work is devoted to the description of sheep wool processing and subsequent production of elements in domestic conditions. The thesis describes the time and financial demands of the product, including determining the selling price of the product. Last but not least, the measurement of elements in the Alpha cabin is described. Finally, the interior acoustic element is evaluated from a marketing point of view.
Description
Subject(s)
Tuzemská ovčí vlna, alternativní využití vlny, akustický panel, zpracování vlny, barvení vlny, mokré plstění, technika vpichování, postup výroby, Domestic sheep wool, alternative use of wool, wool processing, wool dyeing, wet felting, needling technology, production process
Citation
ISSN
ISBN