Interiérový akustický prvek z tuzemské vlny

dc.contributor
dc.contributor.advisorPařilová Hana, Ing. Ph.D. : 55136
dc.contributor.authorKosinová, Ivana
dc.date.accessioned2021-08-20T12:21:37Z
dc.date.available2021-08-20T12:21:37Z
dc.date.committed2021-5-28
dc.date.defense2021-06-29
dc.date.submitted2020-10-28
dc.date.updated2021-6-29
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce: ,,Interiérový akustický prvek z tuzemské vlny je možnost alternativního využití tuzemské ovčí vlny. Výsledkem práce je ručně vyrobený prvek z tuzemské vlny, který je na základě rešerše tématu pohlcování zvuku ovčí vlnou, označen jako akustický. První část práce je zaměřena na vlastnosti vlny, možnosti zpracování vlněné suroviny, schopnost vlny pohlcovat zvuk a především technik, pomocí kterých je vyroben výsledný produkt. Druhá část práce je věnována popisu zpracování ovčí vlny a následné výrobě prvků v domácích podmínkách. V práci je popsána časová a finanční náročnost výrobku včetně určení prodejní ceny vzniklého produktu. V neposlední řadě je popsáno měření prvků v Alfa kabině. Závěrem je interiérový akustický prvek zhodnocen z marketingového hlediska.cs
dc.description.abstractThe subject of the bachelor thesis: Interior acoustic element from domestic wool is the possibility of alternative use of domestic sheep wool. The result of the work is a hand-made element made of domestic wool, which is based on a research of the topic of sound absorption by sheep wool, marked as acoustic. The first part of the work is focused on the properties of wool, the possibilities of processing wool raw material, the ability of wool to absorb sound and especially the techniques by which the final product is made. The second part of the work is devoted to the description of sheep wool processing and subsequent production of elements in domestic conditions. The thesis describes the time and financial demands of the product, including determining the selling price of the product. Last but not least, the measurement of elements in the Alpha cabin is described. Finally, the interior acoustic element is evaluated from a marketing point of view.en
dc.description.mark
dc.format55 s. (73 858 znaků)
dc.format.extentIlustrace, Grafy, Tabulky 0
dc.identifier.signatureV 202103330
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/160871
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbeginenumerate itemHLADÍK, Vladimír, Tomáš KOZEL a Zdeněk MIKLAS. Textilní materiály. 2. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1984. itemCHYBÍK, Josef. Přírodní stavební materiály. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. 272 s. ISBN 978-80-247-2532-1 itemŠILAROVÁ, Jana. Plstění ovčí vlny. Grada, 2012. ISBN 978-80-247-8214-0. itemŠKORPILOVÁ, Hana. Mokré plstění: ovčí vlny. Grada, 2011. ISBN 978-80-247-7471-8. endenumerate
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectTuzemská ovčí vlnacs
dc.subjectalternativní využití vlnycs
dc.subjectakustický panelcs
dc.subjectzpracování vlnycs
dc.subjectbarvení vlnycs
dc.subjectmokré plstěnícs
dc.subjecttechnika vpichovánícs
dc.subjectpostup výrobycs
dc.subjectDomestic sheep woolen
dc.subjectalternative use of woolen
dc.subjectwool processingen
dc.subjectwool dyeingen
dc.subjectwet feltingen
dc.subjectneedling technologyen
dc.subjectproduction processen
dc.titleInteriérový akustický prvek z tuzemské vlnycs
dc.titleInterior acoustic element of domestic woolen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineTM
local.degree.programmeTextil
local.degree.programmeabbreviationB3107
local.department.abbreviationKHT
local.facultyFakulta textilnícs
local.faculty.abbreviationFT
local.identifier.authorT18000162
local.identifier.stag42428
local.identifier.verbis
local.identifier.verbisf69b2b7c-840b-4066-b11f-9ab4e1208eb0
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo3330
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Ivana_Kosinova.pdf
Size:
1.86 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
2021_Ivana_Kosinova.docx
Size:
17.55 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
20.63 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP