Lidová urbanonyma města Česká Lípa

Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na lidová urbanonyma města Česká Lípa. Teoretická část definuje základní pojmy vztahující se k výzkumné části práce a představuje historii a reálie města Česká Lípa. Praktická část se v první kapitole věnuje oficiální urbanonymii města, druhá kapitola, jež je hlavní částí bakalářské práce, se zaměřuje na lidová urbanonyma, jejich znalost a používání mezi obyvateli. V analytické části jsou jednotlivá lidová urbanonyma zkoumána z hlediska označovaného objektu, umístění, motivace vzniku pojmenování a formy pojmenování. V závěru práce je z různých hledisek provedený výzkum interpretován.
The bachelor thesis focuses on folk urbanonyms of the town Česká Lípa. The theoretical part defines the basic terms connected to the research and introduces the history and facts about Česká Lípa. The first chapter of the practical part examines the official urbanonymy of the town, the second chapter, the main part of the thesis, is focused on folk urbanonyms and how much they are known and used by the inhabitants. In the analytical part, the individual folk names are analyzed in terms of named object, localization, motivation of origin of the names, and form of the names. In the last part, the conducted research is interpreted from different points of view.
Description
Subject(s)
urbanonymie, lidová urbanonyma, motivace pojmenování, Česká Lípa, urbanonymy, folk urbanonyms, naming motivation, Česká Lípa
Citation
ISSN
ISBN