Přiblížení života lidí se zdravotním hendikepem žákům základní školy

Abstract
Tato práce se zabývá přiblížením kvality života lidí s hendikepem žákům základní školy. V teoretické části je popsána problematika jednotlivých typů postižení a dále je popsána problematika projektové výuky. V praktické části je popsán projekt, který umožní žákům formou prožitku a osobního setkání přiblížit tématiku popsanou v teoretické části práce.
This work is focused on introducing the quality of life of people with disabilities to the elementary school students. In the theory section there are described some types of disabilities and the method of project based learning. The practical part describes the project, which enables the students to gain personal experience and which brings the insight in the life of people with different kinds of disabilities.
Description
Subject(s)
postižení, hendikep, kvalita života, intaktní žák, tělesné postižení, zrakové postižení, sluchové postižení, mentální postižení, inkluze, projektová výuka, disability, handicap, quality of life, intact student, physical impairment, visual impairment, hearing impairment, mental impairment, inclusion in education, project-based learning
Citation
ISSN
ISBN
Collections