Umění v pohybu

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Stolín Jan, doc. MgA. : 54698
dc.contributor.author Ludvíková, Kateřina
dc.date.accessioned 2021-03-02T03:23:49Z
dc.date.available 2021-03-02T03:23:49Z
dc.date.submitted 2020-9-29
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/159810
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je ukázat jiný pohled na pohyb a na pohyb v rámci sportu. Jedna ze základních charakteristik sportu je zaměření na výsledek - prohru či výhru. Tato bakalářská práce tento element úplně vypouští a zaměřuje se především na hru, radost a pohybové možnosti. Snaží se zachytit co možná nejvíce různorodých pohybů a sportů, ale zároveň zohlednit i odlišné úrovně, od dětí, amatéru, pokročilých až k profesionálům. Není, proto důležité, jestli je pohyb čistě nahodilý, nebo léty a opakováním propracovaný. K zachycení pohybu byl využit záznam z videokamer, který byl následně upraven. V postprodukci je sledován pohyb pomocí linií přesně podle toho, jak se lidé, jejich ruce, nohy či sportovní pomůcky v prostoru pohybují. Vznikají tak krátká videa, kde můžeme dané stopy sledovat. Pomáhají nám si pohyby lépe uvědomit a zachytit jejich vzájemné vztahy mezi sebou a okolím. Divákova pozornost je směřována na pohyb jako takový a na možnosti jeho vyjádření v rámci jednotlivých sportů na rozdíl od výsledků, tabulek či sportovních žebříčků. Výsledná forma je hravá a vybízí diváka, aby se nebál zkoušet nové sportovní odvětví a rozvíjet své pohybové dovednosti. cs
dc.description.abstract The aim of this bachelor thesis is to show a different approach to movement itself and movement in sport. One of the ground characteristics of sport is the focus on the outcome - loss or win. This bachelor thesis does not include this element of outcome at all, on the other hand it focuses mainly on the game itself, joy and mobility. The thesis tries to capture as many different movements of the human body and as many different sports as possible. It also takes age and skill categories into consideration, such as children, amateurs, advanced and professionals. Therefore it is not important whether the movement is random or mastered through repetition. To capture the movement a video camera footage was used and was subsequently modified. In postproduction the movement of people, their hands, feet or sports equipment is followed using exact curves. Short videos showing the trace of movement have been created. These video clips help us to better understand these movements, their interactions and their influence on one another and on their surroundings. Viewer's attention is being directed toward the movement itself and toward its expressing in individual sports, in contrary to results, tables or sports charts. The resulting form is playful and encourages viewer to try new sports and to develop mobility. en
dc.format 49 s. (17 835 znaků)
dc.format.extent Ilustrace 1. -ROM s finální verzí bakalářské práce 2. Kniha pohybu 3. Portfolio
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon beginenumerate itemPohyb a tělo, výběr filosofických textů textendash Anna Hogenová itemÉthos ve výchově, umění a sportu textendash Naděžda Pelcová a Anna Hogenová itemSport je umění textendash Petr Volf itemStArt textendash Sport jako symbol ve výtvarném umění textendash Rostislav Švácha, Andrea Steckerová, Tomáš Winter, Milan Pech, Vojtěch Lahoda itemPohyb ako reč - Jozef Mistrík itemSport a hry ve starověkém světě - Věra Olivová itemSport v umění - Vilém Hohler endenumerate
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Umění cs
dc.subject pohyb cs
dc.subject sport cs
dc.subject hra cs
dc.subject zaměření cs
dc.subject hodnoty cs
dc.subject Art en
dc.subject movement en
dc.subject sport en
dc.subject game en
dc.subject focus en
dc.subject values en
dc.title Umění v pohybu cs
dc.title Art in motion en
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2021-2-7
dc.degree.level BcA.
dc.date.defense 2021-02-02
dc.date.committed 2021-1-15
local.faculty Fakulta umění a architektury cs
local.department.abbreviation KUM
dc.identifier.signature V 202102532
local.identifier.stag 42065
local.degree.programme Design
local.degree.discipline DE
local.faculty.abbreviation FA
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B8208
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis kpw06676410
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo 2532
local.identifier.author A16000040
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account