Iceland Thermal Springs Guest House

Abstract
Projekt Guest house na Islandu je vypracován v rámci bakalářské práce. Předmětem projektu je osm obytných jednotek pro krátkodobý pobyt, společná kuchyně a sociální zařízení pro termální koupaliště. Budova bude stát ve volné krajině. V její blízkosti se nachází pouze několik volně stojících jednopatrových budov. Hlavním záměrem bylo navrhnout objekt, který bude postupně vcházet do okolního terénu.
Project Guest house in Iceland is elaborated in the frame of bachelor thesis. The subject of the project is eight residential units for a short stay, a shared kitchen and sanitary facilities for the thermal swimming pool. The building will stand in the open countryside.The main aim was to design an object that will gradually enter the surrounding terrain.
Description
Subject(s)
guest house, Island, dočasné ubytování, termální koupaliště, guest house, Iceland, temporary accommodation, termal hor springs
Citation
ISSN
ISBN