Cena Nadace Preciosa za mimořádnou závěrečnou práci

DSpace Repository

Cena Nadace Preciosa za mimořádnou závěrečnou práci

 

Recent Submissions

 • Kuře, Adam
  Diplomová práce se zabývá tvorbou simulace optických vlastností detekční jednotky zpětně odražených elektronů pro elektronovou mikroskopii v komerčním softwaru. V práci je brán zřetel na nastavení jednotlivých parametrů ...
 • Eichler, Miroslav
  Náplní diplomové práce byl vývoj řídicí jednotky dobíjecí stanice pro elektrovozidla. Nejprve byla dobíjecí stanice sestavena ze silových komponent a nabíjecího modulu, které zajišťují funkci nabíjení. Poté byla navržena ...
 • Kynych, František
  Tato diplomová práce se zabývá syntézou řeči pomocí neuronových sítí. Cílem bylo prozkoumání a ověření současných přístupů využívajících neuronové sítě a pomocí nejlepší architektury natrénování mužského a ženského hlasu. ...
 • Šafář, Pavel
  Tato práce se zabývá návrhem a výrobou nové komunikační jednotky pro obvody firmy Allegro MicroSystems. Jedná se o zařízení používané při testování a trimování prototypů zejména Hallových senzorů přes protokol Manchester. ...
 • Vele, Lukáš
  Práce se zabývá optimalizací kaskády kondenzačních kotlů. V teoretické části jsou rozebrány běžně užívané kotle a jejich základní vlastnosti. Dále jsou zde popsány regulační strategie řízení kaskády kotlů a jejich možná ...
 • Chumlen, Matěj
  Tato práce řeší všeobecný problém čekání ve frontě. Cílem práce je navrhnout systém, který na základě obrazové informace z videozáznamu fronty odhadne čekací dobu zákazníka. Tento problém byl řešen za pomoci objektového ...