Personalizace výrobků, webové služby a automatizace ve strojové výšivce

Abstract
Cílem této bakalářské práce je zaměření na počítačovou podporu personalizace textilních a oděvních výrobků za pomoci cloudových služeb a webových rozhraní, jež mají za cíl zvýšit efektivitu výroby a její konkurenceschopnost, a to na základě webového šetření zmapování nabídky rozsahu služeb strojového vyšívání a potisku. Zaměřuje se na návrh designu výšivky v programu Tajima DG by Pulse a její realizaci v Pulse Cloud a ID společnosti TAMA Bohemia CZ, s.r.o., a vyhodnocení experimentu.
The aim of the bachelor thesis is to focus on the computer support of personalization of textile and clothing products using the cloud services and web interfaces, which aim to increase the efficiency of production and its competitiveness, that being based on a web-based survey to find out an offer of machine embroidery and print services. It focuses on design of machine embroidery using the Tajima program DG by Pulse and its implementation by Pulse Cloud and ID of company TAMA Bohemia CZ, s.r.o. and the evaluation of the experiment.
Description
Subject(s)
personalizace, webové rozhraní, cloudové služby, strojní výšivka, personalization, web interfaces, cloud services, machine embroidery
Citation
ISSN
ISBN