Cena rektora za vynikající magisterskou práci

DSpace Repository

Cena rektora za vynikající magisterskou práci

 

Recent Submissions

 • Skořepová, Jana
  Diplomová práce se zabývá problematikou používání aktivizujících výukových metod v hodinách anglického jazyka na 1. stupni základní školy. Tato práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické.Teoretická část obeznamuje ...
 • Kikinčuková, Markéta
  Tato diplomová práce se zabývá hospodářským vývojem východočeské vesnice Krsmolu v době raného novověku, konkrétně v letech 16001800. Proměny vesnice jsou popsány v rámci komplexu kumburského panství, k němuž Krsmol patřil. ...
 • Sádek, Petr
  Cílem diplomové práce je analýza postavení netradičních sportovních her při výuce tělesné výchovy na základních školách, na konkrétním příkladu města Turnov. Z množství netradičních her bylo zapotřebí uskutečnit odůvodněný ...
 • Sehnoutková, Markéta (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Diplomová práce se zabývá problematikou pěveckých činností v hodinách hudební výchovy na prvním stupni ZŠ, především fakty o hlasovém a intonačním výcviku. Je zde uvedeno, čemu by měli pedagogové věnovat pozornost a úsilí ...
 • Cidlinská, Lucie (Technická Univerzita v Liberci, 2011)
  The diploma thesis deals with the political trials of 1950s in Czechoslovakia, concretely emphasis the fate of the political prisoner Čestmír Čejka. In 1950, Čejka was sentenced to 17 years of imprisonment by the Prague ...