Cena rektora za vynikající bakalářskou práci

DSpace Repository

Cena rektora za vynikající bakalářskou práci

 

Recent Submissions

  • Opletalová, Anna
    Bakalářská práce se zabývá lidovou písní a jejím nácvikem v mateřské škole formou tvořivých aktivit. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na specifické rysy předškolního vzdělávání, ...
  • Jelínková, Zuzana
    Cílem bakalářské práce je vytvořit projekt zaměřený na výuku v terénu, který by podpořil rozvoj vzdělávání a myšlení na základních školách, a to nejen v předmětu zeměpis, ale také v jeho propojení s ostatními předměty a v ...