Cena rektora za vynikající magisterskou práci

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 7
 • Item
  Investigation of the Cavitation Aggressiveness Using PVDF Sensors
  Duran, Myka Mae Campo; Müller Miloš, Ing. Ph.D. : 55450
  The assessment of aggressiveness of cavitation phenomena through direct measurement of impact forces produced by bubble collapse is studied. This was done by recording impact forces from a commercially available Polyvinylidene Fluoride (PVDF) film sensor which is exposed to cavitation generated by ultrasonic transducer equipment. The ideal number of runs which will better represent the cavitation phenomena was first identified. Results showed good repeatability of every run and that a minimum of 3 experimental trials with time duration of 15 ms are enough to get a consistent data. The preparation of the PVDF films was optimized by selecting among four PVDF films that were setup differently, namely, a PVDF film as obtained from the supplier, a PVDF film topped with one layer of tape as an added protection, PVDF film with two layers of protective tape, and lastly a PVDF film which is folded into half. The PVDF film with one layer of tape is found to be the most suitable film for aggressiveness tests in terms of sensitivity and durability from cavitation damage. This film was then subjected to three different vibration amplitudes and it showed that increasing the oscillation amplitude leads to stronger impacts. Although most impacts were seen to occur at each horn vibration period, there were prominent high impact forces observed to arise after some cycles of horn vibration. This suggests that bubbles coagulate to form large cavity and then collapse more violently at a frequency lower than the frequency of ultrasonic horn vibration. Moreover, these strong impacts occur at a frequency that decreases as the vibration amplitude is increased. The obtained impact force signal was then compared to a previously obtained pitting test data which utilized the same experimental setup as used in this study. A remarkably high difference in the order of magnitude was seen between the cumulative peak rate and pit rate indicating that not all impacts cause pits on the surface of the material. Additionally, if it is assumed that a pit is formed from a single impact force during the incubation period, then a load of 319 N is necessary to create a 0.9 m diameter pit on aluminum alloy.
 • Item
  Detekce recyklátu v plastových dílech
  (Technická Univerzita v Liberci, 2016) Tůma, Jiří; Běhálek, Luboš
  Diplomová práce se zabývá možnostmi aplikace fyzikálních metod k detekci recyklátu v plastových dílech z polypropylenu. K experimentálnímu měření byly použity standardní metody hodnocení mechanických vlastností materiálu při statickém namáhání v tahu a ohybu i při dynamickém rázovém namáhání metodou Charpy. Sledovány byly reologické vlastnosti materiálů metodou měření indexu toku taveniny, jejich termické vlastnosti i oxidační stabilita metodou diferenciální snímací kalorimetrie.
 • Item
  Studie šíření znečištění v místnosti
  (Technická Univerzita v Liberci, 2015) Kořínek, Tomáš; Fraňa, Karel
  Tato práce se zabývá studií šíření znečišťujících látek v místnosti. V práci je obsažena krátká motivace o tom, proč je důležité se této problematice věnovat. Velký důraz je věnován rešerši současných studií na téma využití CFD v problematice šíření znečišťujících látek. Detailně je zde popsán matematický model sloužící k samotnému popisu šíření znečištění v místnosti, který vychází z Eulerova popisu proudění vazké tekutiny. Prvotní ověření matematického modelu je provedeno na jednoduché doméně, kde je řešeno šíření plynu SF6. Porovnány jsou hodnoty koncentrace SF6 získané z numerické simulace s hodnotami z experimentu, kde tyto hodnoty jsou převzaty z práce L. Ricciardiho. Druhé ověření matematického modelu se týká šíření plynu CO2 během spalování etanolu. Pro toto ověření byla vybudována zkušební komora, ve které byly měřeny hodnoty koncentrace CO2 v čase. Součástí práce je i citlivostní studie vlivu nastavení matematického modelu na hodnoty koncentrace. Citlivostní studie se týkají volby turbulentního modelu, časového kroku, kvality sítě, modifikace turbulentního modelu a nastavení použitého řešiče.
 • Item
  Návrh nadzvukového aerodynamického tunelu
  (Technická Univerzita v Liberci, 2014) Kracík, Jan; Dvořák, Václav
  Tato práce se zabývá návrhem nadzvukového aerodynamického tunelu. Tunel se skládá z experimentálního variabilního měřicího prostoru a nové koncepce ejektoru. U měřicího prostoru je uvažováno s nadzvukovými tryskami pro tři různá Machova čísla. Dále je kanál měřicího prostoru upraven tak, aby bylo možné studovat vznik šikmých rázových vln a dalších procesů. Ejektor byl navržen s dvanácti kruhovými vyměnitelnými hnacími tryskami a předpokládanou maximální dosahovanou účinností 25%. Navržený ejektor a měřicí prostor byly numericky ověřeny v programu Ansys Fluent 15.0. Vyrobený a sestavený nadzvukový ejektor byl experimentálně proměřen pro různý počet současně zapnutých hnacích trysek.
 • Item
  Úprava spalovacího motoru pro provoz na zemní plyn
  (Technická Univerzita v Liberci, 2013) Hulínská, Linda; Beroun, Stanislav
  This thesis deals with the conversion of Škoda 1.6 MPI engine to run on compressed natural gas (CNG), with a focus on design fuel system. The paper describes other necessary design adjustments for the actual operation of the natural gas engine, such as modifying the intake manifold, modifying the intake and exhaust valves and valve seats, selection pressure regulator, selection of appropriate injectors and the suchlike. Because lower performance of natural gas engines is one of the important issues, there is shown possible adjustment of piston to enlarge compression ratio of the engine and thus increase its performance. The next section of the paper performs a calculation performance and operating characteristics of the engine using program TLAK macro.xls made at the Department of Motor Vehicles and the Technical University of Liberec. The paper also gives a proposal for the calculation of the engine using program GT-Power.