Studie šíření znečištění v místnosti

Title Alternative:Study of air pollution dispersion indoor
Abstract
Tato práce se zabývá studií šíření znečišťujících látek v místnosti. V práci je obsažena krátká motivace o tom, proč je důležité se této problematice věnovat. Velký důraz je věnován rešerši současných studií na téma využití CFD v problematice šíření znečišťujících látek. Detailně je zde popsán matematický model sloužící k samotnému popisu šíření znečištění v místnosti, který vychází z Eulerova popisu proudění vazké tekutiny. Prvotní ověření matematického modelu je provedeno na jednoduché doméně, kde je řešeno šíření plynu SF6. Porovnány jsou hodnoty koncentrace SF6 získané z numerické simulace s hodnotami z experimentu, kde tyto hodnoty jsou převzaty z práce L. Ricciardiho. Druhé ověření matematického modelu se týká šíření plynu CO2 během spalování etanolu. Pro toto ověření byla vybudována zkušební komora, ve které byly měřeny hodnoty koncentrace CO2 v čase. Součástí práce je i citlivostní studie vlivu nastavení matematického modelu na hodnoty koncentrace. Citlivostní studie se týkají volby turbulentního modelu, časového kroku, kvality sítě, modifikace turbulentního modelu a nastavení použitého řešiče.
Description
74 stran, 10 stran :ilustrace +1 CD-ROM
Subject(s)
pollutants, air pollution, znečišťující látky, znečištění ovzduší
Citation
ISSN
ISBN