Úprava spalovacího motoru pro provoz na zemní plyn

Title Alternative:CONVERSION OF COMBUSTION ENGINE TO RUN ON NATURAL GAS
Abstract
This thesis deals with the conversion of Škoda 1.6 MPI engine to run on compressed natural gas (CNG), with a focus on design fuel system. The paper describes other necessary design adjustments for the actual operation of the natural gas engine, such as modifying the intake manifold, modifying the intake and exhaust valves and valve seats, selection pressure regulator, selection of appropriate injectors and the suchlike. Because lower performance of natural gas engines is one of the important issues, there is shown possible adjustment of piston to enlarge compression ratio of the engine and thus increase its performance. The next section of the paper performs a calculation performance and operating characteristics of the engine using program TLAK macro.xls made at the Department of Motor Vehicles and the Technical University of Liberec. The paper also gives a proposal for the calculation of the engine using program GT-Power.
Tato diplomová práce pojednává o přestavbě motoru Škoda 1,6 MPI pro provoz na stlačený zemní plyn (CNG) se zaměřením na konstrukční řešení palivového systému. V práci jsou popsány i další nutné konstrukční úpravy pro samotný provoz motoru na zemní plyn, jako je úprava sacího potrubí, úprava sacích a výfukových ventilů a sedel ventilů, výběr regulátoru tlaku, výběr vhodných vstřikovačů a podobně. Jelikož snížení výkonu u motorů na zemní plyn je jedním z důležitých problémů, je zde ukázána možná úprava pístu pro zvětšení kompresního poměru motoru a tedy zvýšení jeho výkonu. V další části práce je proveden výpočet výkonových a provozních vlastností tohoto motoru pomocí programu TLAK macro.xls, zhotoveném na Katedře vozidel a motorů technické univerzity v Liberci. V práci je uveden i návrh výpočtu vlastností motoru pomocí programu GT-Power.
Description
katedra: KVM; přílohy: 1 x CD-ROM 4 X výkres; rozsah: 65 s. (13 627 slov)
Subject(s)
natural gas, natural gas vehicles, natural gas fuel systems, saint-vénant-wantzel equation, tlak macro.xls, gt-power, zemní plyn, vozidla na stlačený zemní plyn, palivové systémy motorů na zemní plyn, saint-vénantova-wantzelova rovnice, tlak macro.xls, gt-power
Citation
ISSN
ISBN