Internacionalizace vybraného podniku působícího v sektoru průmyslu

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Kučerová Ludmila, Ing. : 56158
dc.contributor.advisor Pěničková Zuzana, doc. Ing. Ph.D. : 59645
dc.contributor.author Šilarová, Adriana
dc.contributor.other Čuhlová Renata, Ing. Ph.D. Konzultant : 64073
dc.date.accessioned 2019-06-25T17:27:16Z
dc.date.available 2019-06-25T17:27:16Z
dc.date.submitted 2017-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/152808
dc.description.abstract Internacionalizace firem se stala nezbytnou součástí rozvoje mezinárodního obchodu. Tato práce se však blíže zaměřuje na internacionalizaci lidských zdrojů a proces expatriace, neboť lidské zdroje se stávají velmi ceněným zdrojem. Pro účely této diplomové práce byla vybrána společnost působící v průmyslovém sektoru, jež je internacionalizovaná ve světovém měřítku. Práce popisuje internacionalizaci, mezinárodní řízení lidských zdrojů a proces expatriace v teoretické rovině. Následuje představení zvolené společnosti a popis jejího expatriačního managementu. Cílem této práce je objektivní zhodnocení současného stavu expatriační vysílací politiky zvolené firmy, odhalení možných hrozeb a návrh vhodného opatření a doporučení na zefektivnění expatriační politiky pomocí metody case study. Zdroje dat v této práci jsou získány z veřejných studií o expatriaci, interních zdrojů firmy, expatriačního managementu, SWOT analýzy expatriačního procesu a ze stěžejního rozhovoru s osobou vyslanou do zahraničí. cs
dc.description.abstract Internationalization of companies has become an essential part of international trade expansion. However, this thesis is more focused on internationalization of human resources and expatriation process, therefore human capital becomes an increasing valuable resource. For the purpose of this thesis was selected company operating in the industrial sector, which is internationalized on a world scale. The thesis describes internationalization, international human resource management and the expatriation process in the theoretical field. Afterwards a presentation of selected company and description of its expatriate management follows. The aim of this work is objective evaluation of the expatriation policy, its current state in the selected company. Moreover detect possible threats, proposal of suitable measures and recommendations for expatriation policy efficiency improvement by using case study method. Data sources are obtained from expatriation public studies, internal company sources, interview with expatriate manager, SWOT analysis of the expatriation process, and from crucial interview with expatriated person. en
dc.format 100
dc.format.extent 0
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject expatriace cs
dc.subject expatriační proces cs
dc.subject vysílací struktura cs
dc.subject internacionalizace cs
dc.subject mezinárodní řízení lidských zdrojů cs
dc.subject internacionalizace lidských zdrojů cs
dc.subject expatriation en
dc.subject expatriation process en
dc.subject expatriation structure en
dc.subject internationalization en
dc.subject international human resources management en
dc.subject internationalization of human resources en
dc.title Internacionalizace vybraného podniku působícího v sektoru průmyslu cs
dc.title Internationalization of a Selected Enterprise Operating in the Industry Sector en
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2019-5-16
dc.degree.level Ing.
dc.date.defense 2019-05-16
dc.date.committed 2019-8-31
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department.abbreviation KMG
dc.identifier.signature V 201900796
local.identifier.stag 37153
local.degree.programme Ekonomika a management
local.degree.discipline PMP
local.faculty.abbreviation FE
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N6208
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06581943
dc.subject.verbis personnel management en
dc.subject.verbis managerial economics en
dc.subject.verbis international trade en
dc.subject.verbis personální management cs
dc.subject.verbis mezinárodní obchod cs
dc.subject.verbis podniková ekonomika cs
local.degree.abbreviation Navazující
local.poradovecislo 796
local.identifier.author E16000450
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:27:38 cs
local.verbis.studijniprogram KMG Ekonomika a management/Podniková ekonomika-Podnik v mezinárodním prostředí cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account