Projekční návrh spalovacího motoru pro hybridní vozidlo

Abstract
Diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem zážehového dvouválcového agregátus požadovaným výkonem alespoň 45 kW při 6 000 min-1 určeného pro použití vevozidlech HEV a PHEV. Práce analyzuje současné legislativní požadavky omezujícíautomobilový průmysl. Dále popisuje současný stav hybridních a elektrických pohonůautomobilů. V teoretické části práce je nastíněn přehled technických opatřenípoužívaných ke snížení produkce CO2 a dalších škodlivých emisí. Hlavní část práceobsahuje návrh motoru a 3D CAD model, vytvořený s podporou zjednodušenýchanalytických výpočtů.
The diploma thesis concerns conceptual design of two-cylinder spark-ignition internal combustion engine for a hybrid car with power requirement at least 45 kW at 6000 rpm intendend for use in HEV and PHEV vehicles. The thesis analyzes the current state of legislative requirements restricting the automotive industry. It further describes the current state of hybrid cars and electric cars. The theoretical part of the thesis outlines an overview of the technical solutions used for reduction of CO2 production and other harmful emissions. The main part of the work includes design of the engine and 3D CAD model, created with support of simplified analytical calculations.
Description
Subject(s)
Spalovací motor, HEV, BEV, projekční návrh, Internal combustion engine, HEV, BEV, conceptual design
Citation
ISSN
ISBN