Experimentální výzkum obtékání těles v tažné nádrži

Title Alternative:Experimental investigation of flow around bluff bodies in a tawing tank