Rizikové jevy na základních školách

Title Alternative:Risk Phenomena at Elementary Schools
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývala problematikou vybraných sociálně patologických jevů u dětí staršího školního věku. Cílem diplomové práce bylo analyzovat rizikové jevy na základních školách a navrhnout opatření k jejich odstranění. Vzhledem k obšírnosti tématu byla diplomová práce zaměřena na vybrané sociálně patologické jevy jako záškoláctví, šikanu a závislost na návykové látky. Práci tvoří dvě stěžejní oblasti. Jedná se o část teoretickou, která pomocí zpracování odborných zdrojů popisuje problematiku, členění sociálně patologických jevů a faktory ovlivňující vznik sociálně patologických jevů. Práce se hlouběji zabývá záškoláctvím, šikanou a závislostí na návykové látky. Přiblížena je i charakteristika žáků staršího školního věku a prevence sociálně patologických jevů. Praktická část zjišťuje pomocí dotazníkového šetření míru výskytu zmíněných sociálně patologických jevů a postoje žáků vzhledem k této problematice. Pomocí rozhovoru práce 
 objasňuje názory učitelů na školního speciálního pedagoga.
Description
119 s., 24 s. příl. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
risk behavior, school children, rizikové chování, děti školního věku
Citation
ISSN
ISBN