Dramatická hra s dětmi předškolního věku

Title Alternative:Dramatic Play with Preschool Children
Abstract
Tématem této bakalářské práce je dramatická hra s předškolními dětmi a její realizace. V teoretické části se zabývá vysvětlením základních pojmů, co je dramatická výchova, jaké naplňuje cíle, co je jejím obsahem, jaké jsou její techniky a metody. Dále se věnuje popisu dětí předškolního věku. Charakterizuje toto vývojové stádium a jeho specifika. Také se zabývá vztahem předškolních dětí ke hře. Snaží se vysvětlit přínos dramatické hry pro předškolní děti, věnuje se vhodným metodám, technikám a také literárním a jiným předlohám, ze kterých lze čerpat. Uvádí zásady pro převod literárního textu do předlohy k dramatické hře. Praktická část je zaměřena na převedení několika vybraných literárních textů do podoby scénářů pro dramatickou hru. Dále popisuje průběh realizace těchto dramatických her. V závěru hodnotí realizaci dramatických her s dětmi předškolního věku.
Description
67 s. :obr. +CD ROM
Subject(s)
dramatic games, preschool children, dramatické hry, děti předškolního věku
Citation
ISSN
ISBN