Filosofické pojetí duchovní vědy Rudolfa Steinera

Title Alternative:Philosophical Conception of the Spiritual Science of Rudolf Steiner
Abstract
Tato práce se zabývá fenoménem duchovní vědy neboli anthroposofie, jejímž zakladatelem je filosof, myslitel a duchovní vědec rakouského původu Rudolf Steiner. Duchovní věda je u Steinera prezentována jako nauka, která v sobě slučuje spiritualitu s vědeckým přístupem. Cílem práce je ukázat filosofická východiska duchovní vědy, charakterizovat její hlavní myšlenky a v závěru postihnout vztah mezi duchovní a přírodní vědou. První část práce je věnována pojetí přírody a přírodovědy J. W. Goetheho, na kterého Steiner v mnohém navazoval. Další část se věnuje analýze Steinerova hlavního filosofického díla Filosofie svobody, jež představuje důležitý myšlenkový základ duchovní vědy. Druhá polovina práce je zaměřena přímo na duchovní vědu a její pojetí člověka a světa. V závěru jsou ukázány hlavní rozdíly mezi duchovní a přírodní vědou. S tím pak souvisí zejména kritika vědeckého materialismu, se kterým Steinerova duchovní věda polemizuje.
Description
66 s. +CD ROM
Subject(s)
philosophy, liberty, filozofie, svoboda
Citation
ISSN
ISBN