Podoba rodiny žáka mladšího školního věku na počátku 21.století.

Title Alternative:The image of a young school - age student´s family at the beginning of 21 st century
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The diploma thesis is focused on the development of a family from ancient Greece and Rome till now. In the present time the author dwells on the family as a subject, which has an indispensable influence on a child. She was interested in principles and educational attitudes in families and she noted problems of families in the Czech Republic, which lead to separation of parents or divorce. In the practical part she devoted to pupils of primary schools. Her main task was to find out, if the pupils of a primary school realize the idea of a family, father, mother, brothers or sisters, other members of a family. Further she was interested in today´s family from the point of view of primary school teachers in surveyed classes, and also of psychologists from marriage counselling service or private general practices.
Diplomová práce se zabývala vývojem rodiny a to od starověkého Řecka a Říma až po současnost. V době, která je nám časově nejbližší se autorka věnovala rodině jako subjektu, který má nepostradatelný vliv na dítě. Zabývala se principy a výchovnými postoji v rodině a zmiňovala se o problémech rodin v ČR, které mají za následek odloučení manželů či rozvod. V praktické části se věnovala žákům 1.stupně ZŠ. Jejím hlavním cílem bylo zjištění, zda-li si žáci mladšího školního věku uvědomují pojem rodina, otec, matka, sourozenci, ostatní členové rodiny. Dále se zajímala o pohled na dnešní rodinu ze strany učitelů na 1.stupni ZŠ ve zkoumaných třídách a také psychologů z manželských poraden či soukromých praxí.
Description
katedra: KPV; rozsah: 95 s., 26 s. dotazníků
Subject(s)
family, mother, father, upbringing, divorce, rodina, matka, otec, výchova, rozvod
Citation
ISSN
ISBN