Úroveň pohybové aktivity a tělesné zdatnosti u adolescentů

Title Alternative:Level of physical activity and physical fitness in adolescents
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Hlavním cílem diplomové práce bylo vyhodnotit úroveň pohybové aktivity a tělesné zdatnosti u adolescentů ve věku 15-17 let. Výběrový soubor tvořilo 108 adolescentů, z toho 63 dívek a 45 chlapců z Gymnázia a Střední odborné školy v Jilemnici. Úroveň pohybové aktivity byla zjišťována pomocí mezinárodních dotazníků a krokoměrů SW-700. Tělesná zdatnost byla stanovena na základě pěti motorických testů (hrudní předklony, záklon v lehu na břiše, dotyk prstů za zády, 90° kliky, vytrvalostní člunkový běh) vybraných z testové baterie FITNESSGRAM. Na základě somatických parametrů (tělesná výška, tělesná hmotnost) byl vypočítán index tělesné hmotnosti (BMI). Vztahová analýza pohybové aktivity a tělesné zdatnosti byla zpracována podle Pearsonova koeficientu korelace. Výsledky prokázaly nízkou úroveň pohybové aktivity u adolescentů, adolescenti nedosáhli doporučených hodnot počtu kroků a více než polovina adolescentů nevykonávala žádnou intenzivní či středně zatěžující pohybovou aktivitu doma, v okolí domu, při studiu či ve svém volném čase. Výsledky motorických testů spadaly do intervalů cílových zdravotních zón testové baterie FITNESSGRAM, nejlepších výsledků adolescenti dosáhli v oblastech silově-vytrvalostních schopností a pohyblivosti extenzorů trupu. Na základě výsledků korelačních koeficientů byla u adolescentů ve věku 15?17 let zjištěna velmi slabá závislost mezi pohybovou aktivitou a tělesnou zdatností (rxy = -0,20 do 0,21).
Description
88 s., 15 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
physical fitness, movement activity, adolescence, tělesná kondice, pohybová aktivita, adolescence
Citation
ISSN
ISBN