Prostorové rurality Semilska

Title Alternative:Greater Semily-area (North Bohemia, Czech Rep.): spatial ruralities
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato práce pojednává o studiu prostorových ruralit v autorem vymezeném regionu Semilska a je dělena do čtyř silně provázaných celků, které vycházejí z různorodé české i zahraniční metodologie. V úvodní části jsou objasněny termíny nutné pro porozumění výzkumu (ruralita, venkovský prostor) a rovněž vymezen a vyprofilován Semilský region. Druhá část je zaměřena na obecnou i tematickou historii daného území, na jejímž vývoji ukazuje stěžejní význam pro širší porozumění regionu v současnosti, čímž se zabývá část třetí, věnující se konkrétním příkladům z regionální každodennosti, příhodně ilustrujícím obecná fakta (společnost, zemědělství, průmysl, turismus,?). Poslední část se zabývá možnostmi dalšího vývoje v regionu a je určitou syntézou všech částí předchozích, na jejichž znalosti a propojenosti staví a vyvozuje tak patřičné závěry a návrhy řešení, které v celkovém kontextu kulturněhistoricko-geografického pohledu na Semilský region dotváří ucelenou komplexnost této práce, kde je přínos minulosti i současnosti pro budoucnost náležitě vysvětlen a doceněn.
Description
114 s. :obr. +CD ROM
Subject(s)
countryside, rural development, venkov, rozvoj venkova
Citation
ISSN
ISBN