Československý automobilový průmysl a AZNP Mladá Boleslav

Title Alternative:The czechoslvak car industry and AZNP Mladá Boleslav in the eigties of the 20th century
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The prezent graduation thesis attempts to search an issue of car industry in formel Czechoslovak republic in the period of the the eighties the 20th century. The main ambition of the thesis is to search and outloně the circumstances, in which a car production has developed, also with the negative moment sof that process. I tis a reason of an attempt the research and thesis, to outloně and charakterize an ekonomy and reforms in {\clqq}Ost Block`` and in formel Czechoslovakia. As a result of research in {\clqq}AZNP Mladá Boleslav`` copany, the thesis describes the whole situation in the koncern in the mentioned period. A particular sections of the work pertract an extend way a history of an institution and its car production, economic {\clqq}status`` of this trademark, particular prototyps and thein marketing. A market trends and economic development of all czechoslovak car production was determined by the state of ekonomy the whole country and all its regulations and law. That situation was concerned also an issue of advertising and promotion of the car products, which was focused on {\clqq}motosport`` activities dutiny the eighties of the 20th century.
Předložená práce se pokusila popsat situaci automobilového průmyslu v ČSSR během osmdesátých let 20. století. Jejím cílem bylo nastínit okolnosti, za kterých se mohla výroba automobilů rozvíjet a co ji negativně ovlivňovalo. Z tohoto důvodu bylo charakterizováno hospodářství i reformy Východního bloku a Československa. Celý stav byl obšírně popsán na základě poznatků z podniku AZNP Mladá Boleslav, proto byly oddíly práce věnovány historii, ekonomickému stavu značky, jednotlivým modelům i jejich prodeji. Vývoj všech československých vozů byl navíc ovlivněn stavem hospodářství země a státními směrnicemi. To se týkalo i automobilové reklamy, která byla v osmdesátých letech zaměřena na motoristický sport.
Description
katedra: KHI; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 113 s., 22. s. Příloh.
Subject(s)
industry, car industry, economy, national companies, the eighties of the 20th century, průmysl, automobilové společnosti, aznp mladá boleslav, národní podniky, hospodářství, 80. léta 20. století
Citation
ISSN
ISBN