Horské lázně, Strážné

Title Alternative:Mountain spa/ Strážné in Krkonoše
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Thesis investigates the design of mountain spa, including selection of appropriate site and its analysis. The proposal itself is set in a valley of the Little Elbe River in the Strážné registration teritory. From the north it follows the undeveloped land of Krkonoše and civilization from the south. The south is also the main access road. The house has an axial orientation parallel to the world directions. It is situated so that the stream flows around the east and through the route from west. The building has two basement floors and one floor above ground. Floor is partially embedded into the ground so that when you come from the north the building is not in fact noticeable. The only thing that stands out above the terrain is height divided roof. From the south, the building is conspicuous and boasts with shiny glass facade. When you enter to the building from the south through the vestibule, you find yourself in the lobby with a reception and a café. Rest of this floor is used for baths, which are divided into two parts. In the first part you can find the atrium with pool, saltwater bath, herbal bath, resin bath, thermal relaxation and cascade path. The second section is for treatments such as Finnish sauna, teplidarium, pure or salty steam. The first underground floor is used partly for technical staff room and facilities and is partially filled with private underground parking. The second underground floor is used only for parking. The main benefit of my work is, in my opinion, building connection with the surrounding landscape and pleasant indoor environment of the spa.
Předmětem práce je návrh horských lázní včetně výběru vhodné lokality, rozboru místa a úkolu. Samotný návrh je zasazen do údolí Malého Labe v katastrálním území obce Strážné. Ze severu navazuje na nezastavěnou krajinu Krkonoš a z jihu na civilizaci. Z jihu je také hlavní příjezdová cesta. Dům má osovou orientaci rovnoběžnou se světovými stranami. Do situace je zasazen tak, že z východu okolo protéká potok a ze západu zrcadlově prochází cesta. Budova má dvě podzemní podlaží a jedno podlaží nadzemní. Nadzemní podlaží je částečně zapuštěno do terénu tak, že když přicházíte ze severu není budova v podstatě znatelná. Jediné co vystupuje nad terén je výškově členěná střecha. Z jihu je budova naopak nápadná a v celé své šíři se honosí lesklou skleněnou fasádou. Když z jihu vstoupíte do budovy projdete zádveřím, ocitnete se v hale s recepcí a kavárnou. Zbytek tohoto podlaží slouží pro lázně, které jsou rozděleny na dvě části. První část je bazénová a naleznete tu atriový bazén, slanou koupel, bylinkovou koupel, pryskyřičnou koupel, termální kaskádu a relaxační cestu. Druhá část je určena pro saunové procedury jako je Finská sauna, teplidarium, čistá či slaná pára. První podzemní podlaží částečně slouží pro technické místnosti a zázemí zaměstnanců a částečně je vyplněno soukromým podzemním parkovištěm. Druhé podzemní podlaží pak již slouží pouze pro parkování. Hlavním přínosem mé práce je dle mého názoru propojení domu s okolní krajinou a vytvoření příjemného vnitřního prostředí lázní.
Description
katedra: KAR; rozsah: 26s.
Subject(s)
spa, mountain spa, landscape and architecture, water relaxation, krkonoše, pool, water, mountains, landscape, architecture, lázně, horské lázně, krajina a architektura, vodní relaxace, krkonoše, bazén, voda, hory, krajina, architektura
Citation
ISSN
ISBN