Uplatnění modelu zralosti v procesech projektového řízení

Title Alternative:Maturity model integration in project management processes
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of this master (degree) thesis is to introduce an integration of maturity model in project management processes in local branch of international financial institution. According to that, a practical demonstration of possible implementation using P3M3 methodology will be provided. Project management, processes in project management and integration of the maturity model in the processes are among the most important topics of this thesis. At the end of this thesis a couple of recommendations are provided to help in optimisation of the processes. The main principals of recommended solutions are steps to better understand the processes and to be able to analyse and work further with the processes. The content of the thesis should serve organisation's project and process managers as well as other people interested in project management.
Cílem této diplomové práce je analýza a možnosti uplatnění modelu zralosti v procesech projektového řízení v lokální pobočce mezinárodní finanční instituce. Práce se zabývá zmíněnou problematikou z projektového a procesního managementu. Z problematiky procesů a projektového řízení jsou vybrány nejpodstatnější prvky z pohledu praxe, které jsou podrobně analyzovány. Mezi hlavní zkoumané oblasti patří projektové řízení, problematika procesů v projektovém řízení a uplatnění metodologie P3M3. Na konci diplomové práce jsou navržena opatření vedoucí k optimalizaci vybraných procesů. Hlavními principy navržených opatření jsou kroky vedoucí k lepšímu pochopení daného procesu, možnosti hlubší analýzy a práce s těmito procesy. Obsah práce by měl posloužit projektovým a procesním manažerům organizace a ostatním zajemcům o problematiku procesů v projektovém řízení.
Description
katedra: KIN; přílohy: 1 CD; rozsah: 100
Subject(s)
project, project management, organisation structure of the project, processes in project management, maturity model, p3m3 methodology, projekt, projektové řízení, organizační struktura projektu, problematika procesů v projektovém řízení, model zralosti, metodologie p3m3
Citation
ISSN
ISBN