Návrh a realizace semiaktivní podložky s piezoelektrickými aktuátory pro potlačení přenosu vibrací v širokém frekvenčním pásmu

Title Alternative:Design and realization of semi-active system with a piezoelectric actuator for a vibration suppression in a wide frequency range
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem této práce je seznámit se se základními elektromechanickými vlastnostmi piezoelektrických materiálů, nastudovat princip řízení tuhosti piezoelektrického aktuátoru včetně jeho rozšíření pro širší frekvenční pásmo a jeho využití pro tlumení přenosu vibrací. Mým úkolem je navrhnout a realizovat manuálně nastavovaný systém s piezoelektrickým aktuátorem se zesíleným mechanickým posunutím pro potlačení přenosu vibrací. V teoretické části jsou základní informace o vibracích, piezoelektrických materiálech i semiaktivní metodě a jejím rozšíření pro širší frekvenční pásmo. V praktické části práce je popsána samotná realizace semiaktivního systému, jeho jednotlivé součásti a zařízení použitá během experimentu. Samotný elektrický obvod je sestaven na nepájivém poli, systém lze nastavovat pomocí potenciometrů, trimerů a dekád. Správná funkčnost navrženého systému je ověřena měřeními.
The objective of this Bachelor Thesis is to study the basic electromechanical properties of piezoelectric materials, study the principle of the active elasticity control of the piezoelectric actuator including its extension for broad frequency range and its application for suppression of vibration transmissibility. My task is to design and to implement a manual shutter system with piezoelectric actuators with mechanically amplified displacement for suppression of vibration transmissibility. The theoretical part contains the basic information about the vibrations, piezoelectric materials and also about semiactive method and its extension to a wider frequency band. Implementation of the semiactive system, its individual parts and devices used during the experiment are described in the practical part. Circuit itself is built on non-soldering field, the system can be set using potentiometers, trimmers and decades. The correct functionality of the proposed system is verified by measurements.
Description
katedra: MTI; přílohy: 1 CD; rozsah: 47 s. (7183 slov)
Subject(s)
negativní kapacitor, senzor síly, řízení tuhosti, semiaktivní metoda, piezoelektrický aktuátor, přenos vibrací, rezonanční frekvence, frekvenční pásmo, negative capacitor, power sensor, elasticity control, semiactive method, piezoelectric actuator, transmissibility, resonant frequency, frequency band
Citation
ISSN
ISBN