Návrh a realizace semiaktivní podložky s piezoelektrickými aktuátory pro potlačení přenosu vibrací v širokém frekvenčním pásmu

Title Alternative:Design and realization of semi-active system with a piezoelectric actuator for a vibration suppression in a wide frequency range
dc.contributor.advisorMokrý, Pavel
dc.contributor.authorPopelka, Jiří
dc.date2012
dc.date.accessioned2015-07-07
dc.date.available2015-07-07
dc.date.committed2011-11-22
dc.date.defense2012-02-01
dc.date.issued2011
dc.date.submitted2011-09-12
dc.degree.levelbccs
dc.descriptionkatedra: MTI; přílohy: 1 CD; rozsah: 47 s. (7183 slov)cs
dc.description.abstractCílem této práce je seznámit se se základními elektromechanickými vlastnostmi piezoelektrických materiálů, nastudovat princip řízení tuhosti piezoelektrického aktuátoru včetně jeho rozšíření pro širší frekvenční pásmo a jeho využití pro tlumení přenosu vibrací. Mým úkolem je navrhnout a realizovat manuálně nastavovaný systém s piezoelektrickým aktuátorem se zesíleným mechanickým posunutím pro potlačení přenosu vibrací. V teoretické části jsou základní informace o vibracích, piezoelektrických materiálech i semiaktivní metodě a jejím rozšíření pro širší frekvenční pásmo. V praktické části práce je popsána samotná realizace semiaktivního systému, jeho jednotlivé součásti a zařízení použitá během experimentu. Samotný elektrický obvod je sestaven na nepájivém poli, systém lze nastavovat pomocí potenciometrů, trimerů a dekád. Správná funkčnost navrženého systému je ověřena měřeními.cs
dc.description.abstractThe objective of this Bachelor Thesis is to study the basic electromechanical properties of piezoelectric materials, study the principle of the active elasticity control of the piezoelectric actuator including its extension for broad frequency range and its application for suppression of vibration transmissibility. My task is to design and to implement a manual shutter system with piezoelectric actuators with mechanically amplified displacement for suppression of vibration transmissibility. The theoretical part contains the basic information about the vibrations, piezoelectric materials and also about semiactive method and its extension to a wider frequency band. Implementation of the semiactive system, its individual parts and devices used during the experiment are described in the practical part. Circuit itself is built on non-soldering field, the system can be set using potentiometers, trimmers and decades. The correct functionality of the proposed system is verified by measurements.en
dc.formattext
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/12231
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.subjectnegativní kapacitorcs
dc.subjectsenzor sílycs
dc.subjectřízení tuhostics
dc.subjectsemiaktivní metodacs
dc.subjectpiezoelektrický aktuátorcs
dc.subjectpřenos vibracícs
dc.subjectrezonanční frekvencecs
dc.subjectfrekvenční pásmocs
dc.subjectnegative capacitoren
dc.subjectpower sensoren
dc.subjectelasticity controlen
dc.subjectsemiactive methoden
dc.subjectpiezoelectric actuatoren
dc.subjecttransmissibilityen
dc.subjectresonant frequencyen
dc.subjectfrequency banden
dc.subject.verbisvibrationen
dc.titleNávrh a realizace semiaktivní podložky s piezoelektrickými aktuátory pro potlačení přenosu vibrací v širokém frekvenčním pásmucs
dc.title.alternativeDesign and realization of semi-active system with a piezoelectric actuator for a vibration suppression in a wide frequency rangeen
dc.typeThesis
local.departmentMTIcs
local.identifier.stag23475
local.identifier.verbis457199
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:21:47cs
local.verbis.studijniprogramMTI Elektrotechnika a informatika/Elektronické informační a řídicí systémycs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
bc_23475.pdf
Size:
2.5 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
kvalifikační práce